Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/2186(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0034/2005

Ingivna texter :

A6-0034/2005

Debatter :

PV 21/02/2005 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :

P6_TA(2005)0033

Protokoll
Måndagen den 21 februari 2005 - Strasbourg

16. Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse (debatt)

Betänkande om statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse [2004/2186(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A6-0034/2005)

Sophia in 't Veld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (ledamot av kommissionen), John Purvis för PPE-DE-gruppen, Joseph Muscat för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Gilles Savary, Marian Harkin, Mia De Vits, Benoît Hamon, Ieke van den Burg och Neelie Kroes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 22.02.2005

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy