Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 7.Αναφορές
 8.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 9.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 12.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (2005) (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (συζήτηση)
 14.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο * - Ποιότητα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 15.Πολιτική ανταγωνισμού (2003) (συζήτηση)
 16.Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσια υπηρεσία (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (156 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (114 kb) Κατάσταση παρόντων (21 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου