Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 21. veebruar 2005 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri deklaratsioonid
 4.Volituste kontrollimine
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid
 7.Petitsioonid
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Tööplaan
 11.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 12.Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm (2005) (arutelu jätkamine)
 13.Maailma Sotsiaalfoorum, Maailma Majandusfoorum (arutelu)
 14.Kohtutoimikutest väljavõetud informatsiooni vahetamine* - Õigusemõistmise kvaliteet kriminaalasjades Euroopa Liidus (arutelu)
 15.Konkurentsipoliitika (2003) (arutelu)
 16.Riigiabi avaliku teenuse hüvitamise kujul (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (137 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb) 
 
Protokoll (104 kb) Kohalolijate nimekiri (21 kb) 
 
Protokoll (182 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika