Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 21 februari 2005 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 7.Verzoekschriften
 8.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 12.Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (voortzetting van het debat)
 13.Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum (debat)
 14.Uitwisseling van gegevens uit het strafregister * - Kwaliteit van de strafrechtspleging in de Europese Unie (debat)
 15.Mededingingsbeleid (2003) (debat)
 16.Staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (141 kb) Presentielijst (53 kb) 
 
Notulen (115 kb) Presentielijst (21 kb) 
 
Notulen (188 kb) Presentielijst (59 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid