Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 21 februari 2005 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Valprövning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Avtalstexter översända av rådet
 7.Framställningar
 8.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 10.Arbetsplan
 11.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 12.Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2005 (fortsättning på debatten)
 13.Världssocialt forum, Världsekonomiskt forum (debatt)
 14.Utbyte av uppgifter ur kriminalregister * - Kvaliteten på rättskipning i brottmål i Europeiska unionen (debatt)
 15.Konkurrenspolitiken (2003) (debatt)
 16.Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (139 kb) Närvarolista (53 kb) 
 
Protokoll (107 kb) Närvarolista (21 kb) 
 
Protokoll (188 kb) Närvarolista (60 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy