Seznam 
Zápis
PDF 190kWORD 105k
Pondělí, 21. února 2005 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 3.Prohlášení předsednictva
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Texty smluv dodané Radou
 7.Petice
 8.Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)
 9.Následný postup ve věci postojů a usnesení Parlamentu
 10.Plán práce
 11.Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy.
 12.Legislativní a pracovní plán Komise (2005) (pokračování rozpravy)
 13.Světové sociální fórum, Světové hospodářské fórum (rozprava)
 14.Výměna údajů z rejstříku trestů * - Kvalita trestního soudnictví v Evropské unii (rozprava)
 15.Hospodářská soutěž (2003) (rozprava)
 16.Státní pomoc ve formě kompenzace veřejných služeb (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího zasedání
 18.Konec zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


3. Prohlášení předsednictva

Předseda učinil prohlášení, ve kterém vyjádřil své potěšení nad tím, že v nedělním referendu vyjádřilo Španělsko souhlas se Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Uvedl, že jménem Parlamentu blahopřál zejména předsedovi španělské vlády a politickým stranám, které se procesu účastnily.

Rovněž učinil prohlášení o návštěvě prezidenta Bushe v Bruselu. Oznámil, že se zítra spolu s předsedy Rady a Komise zúčastní schůze 25 hlav států a předsedů vlád států Evropské unie s prezidentem Spojených států.

Vystoupil: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE.


4. Ověření pověřovacích listin

Na návrh Výboru pro právní záležitosti Parlament potvrdil platnost mandátu poslance Pedra Guerreiry.


5. Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politických skupin PPE-DE a ALDE schválil Parlament tato jmenování:

výbor INTA: Brice Hortefeux

výbor CONT: Simon Busuttil, kterým byl nahrazen Antonis Samaras

výbor LIBE: Lapo Pistelli, kterým byl nahrazen Jean-Louis Bourlanges

Delegace v Parlamentním shromáždění EU–Středomoří:

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda, kterým byl nahrazen Jaime Mayor Oreja


- Jana Hybášková


6. Texty smluv dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

- Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy;

- Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku;

- Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí;

- Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis;

- Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na na programech společenství MEDIA Plus a Vzdělávání MEDIA;

- Prozatímní dohoda mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech;

- Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky;

- Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru;

- Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Švýcarskou konfederací;

- Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbadosem, Belize, Konžskou republikou, Fidži, Guyanskou republikou, Republikou Pobřeží slonoviny, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawskou republikou, Mauricijskou republikou, Ugandskou republikou, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzánie, Republikou Trinidad a Tobago, Zambijskou republikou, Zimbabwskou republikou o zaručených cenách třtinového cukru pro dodací období 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005;

- Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty;

- Zápis o opravě protokolu vypracovaného na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o oblasti působnosti legalizace výnosů v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a o zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do uvedené úmluvy;

- Dohoda mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru;

- Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Lichtenštejnským knížectvím.


7. Petice

Tyto petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle článku 191 odst. 5 jednacího řádu:

Dne 13.01.2005

pan Paul Braithwaite (Equitable Members Action Group) (č. 29/2005);
pan Kleon Minotis (č. 30/2005);
pan
Ioannis Oikonomidis (č. 31/2005);
pan
Atilio Laurence Almagia (č. 32/2005);
pan
Ricard López (APASCIDE – Asociación Española de Padres de Sordociegos) (č. 33/2005);
pan
Juan Angel de la Torre González (Mesa Eólica Merindades de Burgos) (č. 34/2005);
pan
Francisco J. Menéndez Canto (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) (č. 35/2005);
paní
Jacqueline Princesse De Croy (č. 36/2005);
paní
Laurence de la Martinière (A.D.I.P.H.C.M.) (č. 37/2005);
paní
Christine Faisans-Blanc (č. 38/2005);
pan
Pierre Morel službě v sále (č. 39/2005);
pan
Joseph Saad (TRSP RADIOTELEVISIONE) (č. 40/2005);
pan
Michel d'Herbigny (č. 41/2005);
pan
Jean-Christophe Potin (č. 42/2005);
sdružení
ASPAS – Association pour la Protection des Animaux Sauvages (č. 43/2005);
pan
Patrick Graziani (č. 44/2005);
pan
Roger Abiven (Agir pour l'Environnement et le Développement Durable) (č. 45/2005);
pan
Gennaro Ciancio (č. 46/2005);
pan
Ugo Celauro (č. 47/2005);
pan
Federico Righi (č. 48/2005);
paní
Anna Zecchino (č. 49/2005);
pan
Luciano Motta (č. 50/2005);
pan
Andrea Murgia (č. 51/2005);
pan
Paolo Frigerio (Comune di Alzate Brianza) (č. 52/2005);
paní
Roberta Angelilli (č. 53/2005);
paní
Roberta Angelilli (č. 54/2005);
paní
Roberta Angelilli (č. 55/2005);
pan
Nikos Papadimas (Epitropi Protovoulias Gia Tin Apomakrynsi Tis Homateris Kai Tin Mi Epektasi Tis Dimos Ano Liosion) (č. 56/2005);
pan
Anastasios Theodoridis (č. 57/2005);
pan
Savvas Deirmentzidis (č. 58/2005);
pan
Stelios Skevofylax (č. 59/2005);
pan
Konstantinos Iatrou (č. 60/2005);
paní
Carola Lemke-Leontoglou (č. 61/2005);
paní
Sotiria Siatou (č. 62/2005);
pan
Christos Praskidis (č. 63/2005);
paní
Christina Tsichlaki (č. 64/2005);
pan
Jörg Lehmann (SGM Grüne Aue Köpenick e.V.) (č. 65/2005);
pan
Eckhard Brünger (č. 66/2005);
pan
Dimitrios Grigoropoulos (č. 67/2005);
pan
Gerardo Klipcious (č. 68/2005);
pan
Christian Wenge (č. 69/2005);
pan
Dave Prentis (Unison) (č. 70/2005);

Dne 28.01.2005

pan Christos Rinis (č. 71/2005);
pan
Manuel Puga (č. 72/2005);
pan
Juan José Archilla Pintidura (č. 73/2005);
pan
Ramón Román Gálvez (č. 74/2005);
pan
Théodore Pescatore (Association Liberté de Conscience a.s.b.l.) (č. 75/2005);
pan
Nicolas Pomiés (Union des Familles Laïques) (č. 76/2005);
paní
Edith Nagant (Fédération Humaniste Européenne) (č. 77/2005);
pan
Emmanuel Dupuy (Union des Républicains Radicaux) (č. 78/2005);
pan
Nicolas Goudine (Centre d'Action Laïque de Belgique) (č. 79/2005);
pan
Pierre Debusschere (Union Rationaliste de Belgique) (č. 80/2005);
paní
Sophie Breslaw (Pensée pour l'Europe) (č. 81/2005);
pan
Yves Warnant (Maison de la Laïcité Hypathia d'Ottignies – Louvain-la-Neuve) (č. 82/2005);
pan
Dominique Laget (SAEL) (č. 83/2005);
pan
Guy Biamont (Centrale Générale des Services Publics) (č. 84/2005);
pan
Albert Dubois (Libre Pensée de Jodoigne) (č. 85/2005);
paní
Armelle Xhrouet (Theux Action Laïque) (č. 86/2005);
pan
Salvatore Maccio (č. 87/2005);
pan
Noaman Ben Abdessalem (č. 88/2005);
paní
Alexia Wattel (č. 89/2005);
pan
Maxime Metzmacher (č. 90/2005);
pan
Paolo Pozzan (č. 91/2005);
pan
Nicolas José Zacci (č. 92/2005);
pan
Konstantin Mitin (č. 93/2005);
pan
P. Luludakis (Studio Fiorentino S.a.s.) (č. 94/2005);
paní
Chiara Maria Della Croce di Dojola (č. 95/2005);
pan
Gianni Luigi Mor (č. 96/2005);
pan
Federico Iadicicco (č. 97/2005);
paní
Corinne Millardet (č. 98/2005);
paní
Silva Rogério Amoroso (č. 99/2005);
pan
Luis Castela (č. 100/2005);
pan
Francisco Manuel Ventura (č. 101/2005);
pan
Georgios Grympogiannis (č. 102/2005);
paní
Evangelia Charalambous (č. 103/2005);
pan
Georges Marcopoulos (FFPE) (č. 104/2005);
pan
David Brenner (SPÖ Landtagsklub) (č. 105/2005);
pan
Thomas Daub (č. 106/2005);
pan
Jörg Hensel (č. 107/2005);
pan
Olaf Kuhn (č. 108/2005);
paní
Gertrude Hollaus (č. 109/2005);
pan
Peter Scheuß (č. 110/2005);
pan
Carsten Cepnik (č. 111/2005);
pan
Carsten Thurau (č. 112/2005);
pan
Thomas Böhne (č. 113/2005);
pan
Borijan Dronjic (č. 114/2005);
pan
Roderick O'Mullane (č. 115/2005);
paní
Marina Karacosta (č. 116/2005);
pan
Elan Chechover (č. 117/2005);
pan
Aldo Rabaiotti (č. 118/2005);
pan
Stephen Lambourne (Pomegranate Pictures Limited) (č. 119/2005);
pan
Charles Watson (č. 120/2005);
pan
Juraj Mesik (č. 121/2005);
pan
Panayiotis Christophorou (č. 122/2005);
pan
Joe Doublet (č. 123/2005);
pan
Alexander MacPherson (č. 124/2005);
paní
Natalja Grüntal (č. 125/2005);
paní
Ilkka Leinonen (č. 126/2005);
pan
Özcan Kaldoyo (ACSA) (č. 127/2005);
pan
Zenon Jasinski (č. 128/2005);

Dne 03.02.2005

pan George Luke (č. 129/2005);
pan
Jeff Lovitt (PASOS - Policy Association for an Open Society) (č. 130/2005);
pan
Oisin Jones-Dillon (č. 131/2005);
pan
Joseph Tierney (č. 132/2005);
pan
John Parkes (č. 133/2005);
paní
Nora Erbil (č. 134/2005);
pan
Giovanpaolo Sandalini (č. 135/2005);
pan
Frank Cooper Blakeley (č. 136/2005);
pan
Michael Keating (Crumlin Against Asbestos) (č. 137/2005);
pan
David Hugh Kynaston Mainwaring (č. 138/2005);
pan
Harold Corkhill (č. 139/2005);
paní
Agnieszka Holland (č. 140/2005);
pan
Richard Geoffrey Damer Harrison (č. 141/2005);
pan
Robert J.N. Ewing (č. 142/2005);
pan
Michael Humphries (č. 143/2005);
pan
Ger Essers (č. 144/2005);
pan
Stevens Axel (č. 145/2005);
pan
Özcan Kaldoyo (ACSA) (č. 146/2005);
pan
Özcan Kaldoyo (ACSA) (č. 147/2005);
pan
Ferenc Tibor Zsák (Tiszántúli Természetvédők Társulata Society Conservationists of Eastern Hungary) (plus 4000 podpisů) (č. 148/2005);
pan
Krzysztof Iwaniuk (Urząd Gminy w Terespolu) (č. 149/2005);
paní
Sonja Orel (č. 150/2005);
paní
Hermina Nemec (č. 151/2005);
paní
Brigitte Scherb (Niedersächsischer Landfrauenverband Hannover) (č. 152/2005);
pan
Bernhard Kahlert (č. 153/2005);
paní
Ulrike Schnur (č. 154/2005);
pan
Hans Hentze (č. 155/2005);
paní
Szilvia Deminger (č. 156/2005);
pan
Moudansirou Morou (Togolesischen Vereine in München Selbsthilfszentrum) (plus 261 podpisů) (č. 157/2005);
pan
Hans-Josef Friedrich (č. 158/2005);
pan
Grigorij Dubovskjj (č. 159/2005);
pan
Wolfgang Juwig (č. 160/2005);
pan
Helmut Stolze (č. 161/2005);
pan
Helmut Molner (č. 162/2005);
paní
Carolin Philipp (č. 163/2005);
paní
Carmen Graap (č. 164/2005);
pan
Manolis Perakis (č. 165/2005);
pan
Vasileios Hristoforidis (Union Panhellénique des Médecins d'Assistance Primaire) (č. 166/2005);
pan
Petros Grigoropoulos (č. 167/2005);
pan
Olivier Romano (č. 168/2005);
pan
Albert Arte (č. 169/2005);
pan
Manthos Achilleas (č. 170/2005);
paní
Viviana Dolcetti (č. 171/2005);
pan
Duccio Matteucci (č. 172/2005);
pan
Duccio Matteucci (č. 173/2005);
pan
Manuel Lopes Zebral (č. 174/2005);
pan
Anatoliy Kuzmichov (č. 175/2005);
pan
Apostolos Kondylis (č. 176/2005);

Dne 17.02.2005

pan Nikos Sevasteris (č. 177/2005);
pan
Aggelos Papadopoulos (č. 178/2005);
pan
Pere Castellsagués Riera (č. 179/2005);
paní
Laura González Betlinski (Asociación de Padres de Alumnos del CEIP Ramon Llull) (č. 180/2005);
pan
Carlos Jiménez Rodríguez (č. 181/2005);
pan
Juan Carlos Pérez González (č. 182/2005);
pan
Stéphane Patin (č. 183/2005);
paní
Pilar Cabrera Rodriguez (č. 184/2005);
pan
Rubén Méndez Cebrián (č. 185/2005);
paní
Mariana Lopez Santiago (č. 186/2005);
pan
Carmelo Santos Cáceres Acosta (č. 187/2005);
pan
Miguel Ibáñez Verdú (Asociación de Vecinos de Rebolledo "Amigos de Foncalent") (č. 188/2005);
pan
Cristóbal Aguado Laza (Associació Valenciana d'Agricultors) (č. 189/2005);
pan
Antonio Santamaría Abad (Asociación Pro Hucho Salamanca) (č. 190/2005);
pan
Marc Cohen (č. 191/2005);
pan
Marc Le Men (FRAPNA Savoie) (č. 192/2005);
pan
André Thurion (č. 193/2005);
pan
Bernard Bellu (č. 194/2005);
pan
Michel Meurice (Association Symboles et Neutralité) (č. 195/2005);
pan
Jean-Louis Napolitano (č. 196/2005);
pan
Gianmaria Picchi (č. 197/2005);
pan
Marco Tomalino (č. 198/2005);
pan
António Marinho Teixeira (Associação dos Habitantes de Chamosinhos) (č. 199/2005);
pan
Sergiu Valentin Lipcan (č. 200/2005);
pan
Axel Marschall (č. 201/2005);
pan
Vladimir Drabek (č. 202/2005);
pan
Jörg Stanislawski (č. 203/2005);
pan
Dimitar Beltschinow (č. 204/2005);
pan
Alexander Nurtsch (č. 205/2005);
paní
Ilona Flick (č. 206/2005);
pan
Horst Höricke (č. 207/2005);
pan
Manfred Strimitzer (č. 208/2005);
pan
Herbert Fuchs (č. 209/2005);
paní
Linda Taal (Stichting Actie Zwerfhonden i.o.) (č. 210/2005);
pan
Mark Haywood (Lloyd's Private Capital Association) (č. 211/2005);
pan
Phillip Cantwell (č. 212/2005);
pan
R.J. Hubbard (č. 213/2005);
paní
Nadya Yasinsky (plus 46 podpisů) (č. 214/2005);
pan
Todor Hristov (č. 215/2005);
pan
Donders Ronald (č. 216/2005);
pan
Borg Christopher (č. 217/2005);
paní
Irene Götz (č. 218/2005);
pan
Chris O'Byrne (č. 219/2005);
pan
Gary Chambers (č. 220/2005);
pan
Ralph Arbeid (č. 221/2005);
pan
A.M. Vervloet (Inventief Beheer BV) (č. 222/2005);
pan
Jarosław Marszałek (č. 223/2005);
pan
Zlatko Tišljar (č. 224/2005).


8. Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Podle čl. 116 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 40, 41, 42, 43, 44, 45/2004 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


9. Následný postup ve věci postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu ve věci postojů a usnesení přijatých Parlamentem na zářijovém, prvním a druhém říjnovém a listopadovém zasedání v roce 2004 byla rozdána.


10. Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání (354.151/PDOJ) únorového zasedání, ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání od 21.2.2005 do 24.2.2005

v pondělí

- beze změn

v úterý

- beze změn

ve středu

- žádost skupiny PPE-DE týkající se připojení bodu o situaci v Libanonu po zavraždění bývalého premiéra Haririho k prohlášením Rady a Komise na téma  Vztahy Evropské unie se Středomořím (bod 28 KNPJ)

Vystoupili tito poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, který vzal žádost zpět, a navrhl, aby se situace v Libanonu stala předmětem otázky k ústnímu zodpovězení Komisi, a Hannes Swoboda za skupinu PSE, který vyslovil souhlas s návrhem.

- žádost skupiny PSE týkající se záměny pořadí otázek k ústnímu zodpovězení týkajících se textilu a oděvů na jedné straně a boje proti hladu a chudobě na straně druhé (body 30 a 31 KNPJ)

Vystoupil Hannes Swoboda za skupinu PSE.

Parlament žádost schválil.

Předseda oznámil, že politické skupiny se dohodly přerušit rozpravu v 18:00, aby se do této doby mohly projednat všechny body, ke kterým se má vyjádřit Rada.

Vystoupil Bernd Posselt.

ve čtvrtek

- beze změn

°
° ° °

Žádost Rady o naléhavý postup (článek 134 jednacího řádu):

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o zvláštní akci k dopravě lodí do zemí zasažených tsunami v r. 2004 [KOM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS)]

Odůvodnění žádosti o naléhavý postup:

Tento návrh vytváří právní rámec, který je nezbytný k tomu, aby členské státy povolily dopravu malých lodí rybářským komunitám do zemí, které byly loňského prosince postiženy tsunami, vzhledem k naléhavé situaci v odvětví rybolovu v těchto zemích.

- Návrh nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci na Pobřeží slonoviny [KOM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS)]

Odůvodnění žádosti o naléhavý postup:

Je velmi důležité přijmout toto nařízení v nejkratší možné lhůtě, aby hospodářské fondy a prostředky nebyly přesunuty dříve, než dojde k jejich zmrazení.

Parlament rozhodne o žádosti o naléhavý postup na začátku příštího zasedání.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


11. Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy.

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, přednesli podle článku 144 jednacího řádu jednominutový projev:

Bogdan Pęk, Csaba Sándor Tabajdi, Luis Yañez-Barnuevo García, Georgios Karatzaferis, Ashley Mote, Georgios Papastamkos, Richard Corbett, Jo Leinen, Urszula Krupa, Borut Pahor, Gay Mitchell, Sarah Ludford, Dariusz Rosati, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Carlos José Iturgaiz Angulo, Giovanni Pittella, Gyula Hegyi, Ilda Figueiredo, Carl Schlyter, Béatrice Patrie, Mirosław Mariusz Piotrowski, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Marie Anne Isler Béguin, Bogusław Rogalski, James Hugh Allister, Manuel Medina Ortega a Mojca Drčar Murko.

Vystoupili tito poslanci: Luis Francisco Herrero-Tejedor na základě čl. 145 odst. 1 jednacího řádu, který učinil osobní prohlášení po příspěvku, se kterým vystoupil Manuel Medina Ortega (předseda odpověděl, že se nejdená o vystoupení s cílem učinit osobní prohlášení) a Proinsias De Rossa k příspěvku, se kterým vystoupil James Hugh Allister.

Předseda uvedl, že je třeba řádně uplatňovat ustanovení článku 145 jednacího řádu.


12. Legislativní a pracovní plán Komise (2005) (pokračování rozpravy)

První část rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 26.01.2005

Vystoupili tito poslanci: José Manuel Barroso (předseda Komise) a Françoise Grossetête.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
místopředsedkyně

Vystoupili tito poslanci: Martin Schulz za skupinu PSE, Andrew Duff za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Eoin Ryan za skupinu UEN, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Elmar Brok, Robert Goebbels, Martine Roure, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, José Albino Silva Peneda, Genowefa Grabowska a Othmar Karas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miroslav OUZKÝ
místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Mihael Brejc, Zbigniew Zaleski, David Casa a José Manuel Barroso.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL o strategických cílech Komise v letech 2005–2009 a o legislativním a pracovním plánu Komise na rok 2005 (B6-0099/2005);

- Brian Crowley a Cristiana Muscardini za skupinu UEN o legislativním plánu Komise na rok 2005 (B6-0106/2005);

- Monica Frassoni a Daniel Marc Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o legislativním a pracovním plánu Komise na rok 2005 (B6-0109/2005);

- Andrew Duff a Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE o legislativním plánu Komise na rok 2005 a o jejím pětiletém strategickém plánu (B6-0115/2005);

- Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE o legislativním a pracovním plánu Komise na rok 2005 (B6-0120/2005);

- Martin Schulz a Hannes Swoboda za skupinu PSE o pracovním plánu Komise na rok 2005 (B6-0121/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 24.02.2005


13. Světové sociální fórum, Světové hospodářské fórum (rozprava)

Prohlášení Komise: Světové sociální fórum, Světové hospodářské fórum

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili tito poslanci: Nirj Deva za skupinu PPE-DE, Harlem Désir za skupinu PSE, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif a José Manuel Barroso.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Eoin Ryan, Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Mogens N.J. Camre, Umberto Pirilli a Guntars Krasts za skupinu UEN o Světovém hospodářském fóru a o Světovém sociálním fóru (Davos a Porto Alegre) (B6-0092/2005);

- Jules Maaten a Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE o Světovém hospodářském fóru a o Světovém sociálním fóru (Davos a Porto Alegre) (B6-0097/2005);

- Thomas Mann a Nirj Deva za skupinu PPE-DE o Světovém hospodářském fóru a o Světovém sociálním fóru (B6-0098/2005);

- Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Alain Lipietz, Raül Romeva i Rueda a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE o Světovém sociálním fóru v Porto Alegre (2005) a o Světovém hospodářském fóru v Davosu (2005) (B6-0102/2005);

- Harlem Désir za skupinu PSE o Světovém hospodářském fóru a o Světovém sociálním fóru (B6-0104/2005);

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Gabriele Zimmer, Sahra Wagenknecht, Feleknas Uca a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL o Světovém sociálním fóru v Porto Alegre a o Světovém hospodářském fóru v Davosu (B6-0111/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 24.02.2005


14. Výměna údajů z rejstříku trestů * - Kvalita trestního soudnictví v Evropské unii (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o výměně údajů z rejstříku trestů [KOM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj Antonio Di Pietro (A6-0020/2005)

Zpráva obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Radě ke kvalitě trestního soudnictví a harmonizace trestního právního řádu v členských státech EU [2005/2003(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj António Costa (A6-0036/2005)

Vystoupil Franco Frattini (místopředseda Komise)

Antonio Di Pietro předložil zprávu (A6-0020/2005).

António Costa předložil zprávu (A6-0036/2005).

Vystoupili tito poslanci: Mihael Brejc za skupinu PPE-DE, a Martine Roure za skupinu PSE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ingo FRIEDRICH
místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Antoine Duquesne za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Ole Krarup za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu IND/DEM, Marcin Libicki za skupinu UEN, Philip Claeys nezařazený, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Mojca Drčar Murko, James Hugh Allister, Rainer Wieland, Giovanni Claudio Fava, Lena Ek, Carlos Coelho, Claude Moraes, Ioannis Varvitsiotis, Charlotte Cederschiöld, Maria da Assunção Esteves a Franco Frattini.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 22.02.2005 a bod 7.12 zápisu ze dne 22.02.2005


15. Hospodářská soutěž (2003) (rozprava)

Zpráva o XXXIII. výroční zprávě o politice Komise v oblasti hospodářské soutěže za rok 2003 [2004/2139(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj Jonathan Evans (A6-0024/2005)

Jonathan Evans předložil zprávu.

Vystoupili tito poslanci: Neelie Kroes (členka Komise), Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE, Elisa Ferreira za skupinu PSE, Diamanto Manolakou za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Katerina Batzeli a Neelie Kroes.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 22.02.2005


16. Státní pomoc ve formě kompenzace veřejných služeb (rozprava)

Zpráva o státní podpoře formou vyrovnání za služby v obecném zájmu [2004/2186(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka Sophia in 't Veld (A6-0034/2005)

Sophia in 't Veld předložila zprávu.

Vystoupili tito poslanci: Neelie Kroes (členka Komise), John Purvis za skupinu PPE-DE, Joseph Muscat za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Hans-Peter Martin nezařazený, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Gilles Savary, Marian Harkin, Mia De Vits, Benoît Hamon, Ieke van den Burg a Neelie Kroes.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 7.15 zápisu ze dne 22.02.2005


17. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument "Pořad jednání" PE 354.151/OJMA)


18. Konec zasedání

Zasedání skončilo v 23:10.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí