Indeks 
Protokol
PDF 185kWORD 109k
Mandag den 21. februar 2005 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Valgs prøvelse
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 7.Andragender
 8.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 9.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 10.Arbejdsplan
 11.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 12.Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005 (fortsat forhandling)
 13.Det Sociale Verdensforum, Det Økonomiske Verdensforum (forhandling)
 14.Udveksling af oplysninger fra strafferegistre * - Strafferetsplejen i EU (forhandling)
 15.Konkurrencepolitikken (2003) (forhandling)
 16.Statstøtte i form af kompensation for levering af forsyningspligtydelser (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring, hvori han udtrykte glæde over det ”Ja”, der om søndagen var blevet udfaldet af folkeafstemningen om den europæiske forfatningstraktat i Spanien. Han meddelte, at han på Parlamentets vegne havde sendt sine lykønskninger specielt til den spanske regeringschef og de politiske partier, der havde deltaget i processen.

Han fremsatte ligeledes en erklæring om præsident Bush' besøg i Bruxelles. Han meddelte, at han og Rådets og Kommissionens formand den følgende dag ville deltage i EU's 25 stats- og regeringschefers møde med De Forenede Staters præsident.

Hans-Gert Poettering tog ordet for PPE-DE-Gruppen.


4. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet Pedro Guerreiros mandat for gyldigt.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-DE-Gruppen og ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

INTA: Brice Hortefeux

CONT: Simon Busuttil i stedet for Antonis Samaras

LIBE: Lapo Pistelli i stedet for Jean-Louis Bourlanges

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-MiddelhavsområdetDelegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet :

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda i stedet for Jaime Mayor Oreja.

- Jana Hybášková.


6. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- aftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om bekæmpelse af svig og enhver anden ulovlig aktivitet til skade for deres finansielle interesser;

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz;

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Schweiz’ deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet;

- aftale mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne;

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media Uddannelse;

- interimsaftale om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side;

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om statistik;

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger;

- aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab, Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Det Schweiziske Forbund;

- aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia samt Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005;

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter;

- berigtigelsesprotokol til den protokol, der på grundlag af artikel K. 3 i traktaten om Den Europæiske Union er udarbejdet om anvendelsesområdet for hvidvaskning af udbyttet fra kriminalitet i konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og om tilføjelse af transportmidlets registreringsnummer i konventionens liste over oplysninger;

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger;

- aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab, Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Fyrstendømmet Liechtenstein.


7. Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 13.01.2005

Paul Braithwaite (Equitable Members Action Group) (nr. 29/2005);
Kleon Minotis (nr. 30/2005);
Ioannis Oikonomidis (nr. 31/2005);
Atilio Laurence Almagia (nr. 32/2005);
Ricard López (APASCIDE – Asociación Española de Padres de Sordociegos) (nr. 33/2005);
Juan Angel de la Torre González (Mesa Eólica Merindades de Burgos) (nr. 34/2005);
Francisco J. Menéndez Canto (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) (nr. 35/2005);
Jacqueline Princesse De Croy (nr. 36/2005);
Laurence de la Martinière (A.D.I.P.H.C.M.) (nr. 37/2005);
Christine Faisans-Blanc (nr. 38/2005);
Pierre Morel à l'Huissier (nr. 39/2005);
Joseph Saad (TRSP RADIOTELEVISIONE) (nr. 40/2005);
Michel d'Herbigny (nr. 41/2005);
Jean-Christophe Potin (nr. 42/2005);
ASPAS – Association pour la Protection des Animaux Sauvages (nr. 43/2005);
Patrick Graziani (nr. 44/2005);
Roger Abiven (Agir pour l'Environnement et le Développement Durable) (nr. 45/2005);
Gennaro Ciancio (nr. 46/2005);
Ugo Celauro (nr. 47/2005);
Federico Righi (nr. 48/2005);
Anna Zecchino (nr. 49/2005);
Luciano Motta (nr. 50/2005);
Andrea Murgia (nr. 51/2005);
Paolo Frigerio (Comune di Alzate Brianza) (nr. 52/2005);
Roberta Angelilli (nr. 53/2005);
Roberta Angelilli (nr. 54/2005);
Roberta Angelilli (nr. 55/2005);
Nikos Papadimas (Epitropi Protovoulias Gia Tin Apomakrynsi Tis Homateris Kai Tin Mi Epektasi Tis Dimos Ano Liosion) (nr. 56/2005);
Anastasios Theodoridis (nr. 57/2005);
Savvas Deirmentzidis (nr. 58/2005);
Stelios Skevofylax (nr. 59/2005);
Konstantinos Iatrou (nr. 60/2005);
Carola Lemke-Leontoglou (nr. 61/2005);
Sotiria Siatou (nr. 62/2005);
Christos Praskidis (nr. 63/2005);
Christina Tsichlaki (nr. 64/2005);
Jörg Lehmann (SGM Grüne Aue Köpenick e.V.) (nr. 65/2005);
Eckhard Brünger (nr. 66/2005);
Dimitrios Grigoropoulos (nr. 67/2005);
Gerardo Klipcious (nr. 68/2005);
Christian Wenge (nr. 69/2005);
Dave Prentis (Unison) (nr. 70/2005);

Den 28.01.2005

Christos Rinis (nr. 71/2005);
Manuel Puga (nr. 72/2005);
Juan José Archilla Pintidura (nr. 73/2005);
Ramón Román Gálvez (nr. 74/2005);
Théodore Pescatore (Association Liberté de Conscience a.s.b.l.) (nr. 75/2005);
Nicolas Pomiés (Union des Familles Laïques) (nr. 76/2005);
Edith Nagant (Fédération Humaniste Européenne) (nr. 77/2005);
Emmanuel Dupuy (Union des Républicains Radicaux) (nr. 78/2005);
Nicolas Goudine (Centre d'Action Laïque de Belgique) (nr. 79/2005);
Pierre Debusschere (Union Rationaliste de Belgique) (nr. 80/2005);
Sophie Breslaw (Pensée pour l'Europe) (nr. 81/2005);
Yves Warnant (Maison de la Laïcité Hypathia d'Ottignies – Louvain-la-Neuve) (nr. 82/2005);
Dominique Laget (SAEL) (nr. 83/2005);
Guy Biamont (Centrale Générale des Services Publics) (nr. 84/2005);
Albert Dubois (Libre Pensée de Jodoigne) (nr. 85/2005);
Armelle Xhrouet (Theux Action Laïque) (nr. 86/2005);
Salvatore Maccio (nr. 87/2005);
Noaman Ben Abdessalem (nr. 88/2005);
Alexia Wattel (nr. 89/2005);
Maxime Metzmacher (nr. 90/2005);
Paolo Pozzan (nr. 91/2005);
Nicolas José Zacci (nr. 92/2005);
Konstantin Mitin (nr. 93/2005);
P. Luludakis (Studio Fiorentino S.a.s.) (nr. 94/2005);
Chiara Maria Della Croce di Dojola (nr. 95/2005);
Gianni Luigi Mor (nr. 96/2005);
Federico Iadicicco (nr. 97/2005);
Corinne Millardet (nr. 98/2005);
Silva Rogério Amoroso (nr. 99/2005);
Luis Castela (nr. 100/2005);
Francisco Manuel Ventura (nr. 101/2005);
Georgios Grympogiannis (nr. 102/2005);
Evangelia Charalambous (nr. 103/2005);
Georges Marcopoulos (FFPE) (nr. 104/2005);
David Brenner (SPÖ Landtagsklub) (nr. 105/2005);
Thomas Daub (nr. 106/2005);
Jörg Hensel (nr. 107/2005);
Olaf Kuhn (nr. 108/2005);
Gertrude Hollaus (nr. 109/2005);
Peter Scheuß (nr. 110/2005);
Carsten Cepnik (nr. 111/2005);
Carsten Thurau (nr. 112/2005);
Thomas Böhne (nr. 113/2005);
Borijan Dronjic (nr. 114/2005);
Roderick O'Mullane (nr. 115/2005);
Marina Karacosta (nr. 116/2005);
Elan Chechover (nr. 117/2005);
Aldo Rabaiotti (nr. 118/2005);
Stephen Lambourne (Pomegranate Pictures Limited) (nr. 119/2005);
Charles Watson (nr. 120/2005);
Juraj Mesik (nr. 121/2005);
Panayiotis Christophorou (nr. 122/2005);
Joe Doublet (nr. 123/2005);
Alexander MacPherson (nr. 124/2005);
Natalja Grüntal (nr. 125/2005);
Ilkka Leinonen (nr. 126/2005);
Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 127/2005);
Zenon Jasinski (nr. 128/2005);

Den 03.02.2005

George Luke (nr. 129/2005);
Jeff Lovitt (PASOS - Policy Association for an Open Society) (nr. 130/2005);
Oisin Jones-Dillon (nr. 131/2005);
Joseph Tierney (nr. 132/2005);
John Parkes (nr. 133/2005);
Nora Erbil (nr. 134/2005);
Giovanpaolo Sandalini (nr. 135/2005);
Frank Cooper Blakeley (nr. 136/2005);
Michael Keating (Crumlin Against Asbestos) (nr. 137/2005);
David Hugh Kynaston Mainwaring (nr. 138/2005);
Harold Corkhill (nr. 139/2005);
Agnieszka Holland (nr. 140/2005);
Richard Geoffrey Damer Harrison (nr. 141/2005);
Robert J.N. Ewing (nr. 142/2005);
Michael Humphries (nr. 143/2005);
Ger Essers (nr. 144/2005);
Stevens Axel (nr. 145/2005);
Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 146/2005);
Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 147/2005);
Ferenc Tibor Zsák (Tiszántúli Természetvédők Társulata Society Conservationists of Eastern Hungary) (4 000 medunderskrivere) (nr. 148/2005);
Krzysztof Iwaniuk (Urząd Gminy w Terespolu) (nr. 149/2005);
Sonja Orel (nr. 150/2005);
Hermina Nemec (nr. 151/2005);
Brigitte Scherb (Niedersächsischer Landfrauenverband Hannover) (nr. 152/2005);
Bernhard Kahlert (nr. 153/2005);
Ulrike Schnur (nr. 154/2005);
Hans Hentze (nr. 155/2005);
Szilvia Deminger (nr. 156/2005);
Moudansirou Morou (Togolesischen Vereine in München Selbsthilfszentrum) (261 medundeskrivere) (nr. 157/2005);
Hans-Josef Friedrich (nr. 158/2005);
Grigorij Dubovskjj (nr. 159/2005);
Wolfgang Juwig (nr. 160/2005);
Helmut Stolze (nr. 161/2005);
Helmut Molner (nr. 162/2005);
Carolin Philipp (nr. 163/2005);
Carmen Graap (nr. 164/2005);
Manolis Perakis (nr. 165/2005);
Vasileios Hristoforidis (Union Panhellénique des Médecins d'Assistance Primaire) (nr. 166/2005);
Petros Grigoropoulos (nr. 167/2005);
Olivier Romano (nr. 168/2005);
Albert Arte (nr. 169/2005);
Manthos Achilleas (nr. 170/2005);
Viviana Dolcetti (nr. 171/2005);
Duccio Matteucci (nr. 172/2005);
Duccio Matteucci (nr. 173/2005);
Manuel Lopes Zebral (nr. 174/2005);
Anatoliy Kuzmichov (nr. 175/2005);
Apostolos Kondylis (nr. 176/2005);

Den 17.02.2005

Nikos Sevasteris (nr. 177/2005);
Aggelos Papadopoulos (nr. 178/2005);
Pere Castellsagués Riera (nr. 179/2005);
Laura González Betlinski (Asociación de Padres Alumnos del CEIP Ramon Llull) (nr. 180/2005);
Carlos Jiménez Rodríguez (nr. 181/2005);
Juan Carlos Pérez González (nr. 182/2005);
Stéphane Patin (nr. 183/2005);
Pilar Cabrera Rodriguez (nr. 184/2005);
Rubén Méndez Cebrián (nr. 185/2005);
Mariana Lopez Santiago (nr. 186/2005);
Carmelo Santos Cáceres Acosta (nr. 187/2005);
Miguel Ibáñez Verdú (Asociación de Vecinos de Rebolledo "Amigos de Foncalent") (nr. 188/2005);
Cristóbal Aguado Laza (Associació Valenciana d'Agricultors) (nr. 189/2005);
Antonio Santamaría Abad (Asociación Pro Hucho Salamanca) (nr. 190/2005);
Marc Cohen (nr. 191/2005);
Marc Le Men (FRAPNA Savoie) (nr. 192/2005);
André Thurion (nr. 193/2005);
Bernard Bellu (nr. 194/2005);
Michel Meurice (Association Symboles et Neutralité) (nr. 195/2005);
Jean-Louis Napolitano (nr. 196/2005);
Gianmaria Picchi (nr. 197/2005);
Marco Tomalino (nr. 198/2005);
António Marinho Teixeira (Associação dos Habitantes de Chamosinhos) (nr. 199/2005);
Sergiu Valentin Lipcan (nr. 200/2005);
Axel Marschall (nr. 201/2005);
Vladimir Drabek (nr. 202/2005);
Jörg Stanislawski (nr. 203/2005);
Dimitar Beltschinow (nr. 204/2005);
Alexander Nurtsch (nr. 205/2005);
Ilona Flick (nr. 206/2005);
Horst Höricke (nr. 207/2005);
Manfred Strimitzer (nr. 208/2005);
Herbert Fuchs (nr. 209/2005);
Linda Taal (Stichting Actie Zwerfhonden i.o.) (nr. 210/2005);
Mark Haywood (Lloyd's Private Capital Association) (nr. 211/2005);
Phillip Cantwell (nr. 212/2005);
R.J. Hubbard (nr. 213/2005);
Nadya Yasinsky (46 medunderskrivere) (nr. 214/2005);
Todor Hristov (nr. 215/2005);
Donders Ronald (nr. 216/2005);
Borg Christopher (nr. 217/2005);
Irene Götz (nr. 218/2005);
Chris O'Byrne (nr. 219/2005);
Gary Chambers (nr. 220/2005);
Ralph Arbeid (nr. 221/2005);
A.M. Vervloet (Inventief Beheer BV) (nr. 222/2005);
Jarosław Marszałek (nr. 223/2005);
Zlatko Tišljar (nr. 224/2005).


8. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

De skriftlige erklæringer nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45/2004 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


9. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioderne i september, oktober I og II samt november 2004 var omdelt.


10. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i februar (PE 354.151/PDOJ) var blevet omdelt. Der var stillet følgende ændringsforslag (forretningsordenens artikel 132):

Mødet den 21.02.2005 til 24.02.2005

Mandag

- ingen ændringer

Tirsdag

- ingen ændringer

Onsdag

- anmodning fra PPE-DE-Gruppen om til redegørelserne fra Rådet og Kommissioinen om forbindelser mellem EU og Middelhavsområdet (punkt 28 i PDOJ) at tilføje et punkt om situationen i Libanon efter mordet på den tidligere premierminister Hariri

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, som trak anmodningen tilbage og foreslog, at spørgsmålet blev gjort til genstand for en mundtlig forespørgsel til Kommisisonen, og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, som tilsluttede sig dette

- anmodning fra PSE-Gruppen om at vende om på rækkefølgen af de mundtlige forespørgsler om tekstiler og beklædning og sult og fattigdom (punkt 30 og punkt 31 i PDOJ).

Hannes Swoboda tog ordet for PSE-Gruppen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Formanden meddelte, at de politiske grupper var blevet enige om at afbryde forhandlingerne kl. 18.00, således at alle de punkter, hvor Rådet skulle deltage, kunne blive behandlet.

Bernd Posselt tog ordet.

Torsdag

- ingen ændringer

°
° ° °

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Forslag til Rådets forordning om ændring af fororodning (EF) nr. 2792/1999 om en særaktion vedrørende overførsel af fartøjer til de lande, som blev ramt af tsunamien i 2004 [KOM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS)]

Begrundelse for uopsættelighed:

Situationen inden for fiskerisektoren i de lande, der var blevet ramt af flodbølgen i december 2004, var katastrofal, og dette forslag udgjorde den lovgivningsramme for medlemsstaterne, der var nødvendig, for at de kunne give tilladelse til at overføre små fartøjer til disse fiskersamfund.

- Forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d’Ivoire [KOM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS)]

Begrundelse for uopsættelighed:

Det var meget vigtigt, at denne forordning blev vedtaget så hurtigt som muligt, således at økonomiske midler og ressourcer, der skulle fastfryses, ikke blev overført.

Parlamentet skulle tage stilling til anmodningen om uopsættelig forhandling ved begyndelsen af mødet den følgende dag.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


11. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Bogdan Pęk, Csaba Sándor Tabajdi, Luis Yañez-Barnuevo García, Georgios Karatzaferis, Ashley Mote, Georgios Papastamkos, Richard Corbett, Jo Leinen, Urszula Krupa, Borut Pahor, Gay Mitchell, Sarah Ludford, Dariusz Rosati, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Carlos José Iturgaiz Angulo, Giovanni Pittella, Gyula Hegyi, Ilda Figueiredo, Carl Schlyter, Béatrice Patrie, Mirosław Mariusz Piotrowski, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Marie Anne Isler Béguin, Bogusław Rogalski, James Hugh Allister, Manuel Medina Ortega og Mojca Drčar Murko.

Talere: Luis Francisco Herrero-Tejedor på grundlag af forretningsordenens artikel 145, stk. 1, for en personlig bemærkning efter indlægget af Manuel Medina Ortega (Formanden svarede, at dette indlæg ikke var en personlig bemærkning) og Proinsias De Rossa om indlægget af James Hugh Allister.

Formanden meddelte, at bestemmelserne i forretningsordenens artikel 145, stk. 1, skulle overholdes strengt.


12. Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005 (fortsat forhandling)

Første del af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 26.01.2005

Talere: José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) og Françoise Grossetête.

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
næstformand

Talere: Martin Schulz for PSE-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Eoin Ryan for UEN-Gruppen, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Elmar Brok, Robert Goebbels, Martine Roure, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, José Albino Silva Peneda, Genowefa Grabowska og Othmar Karas.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
næstformand

Talere: Mihael Brejc, Zbigniew Zaleski, David Casa og José Manuel Barroso.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen om Kommissionens strategiske mål for 2005-2009 og dens lovgivningsmæssige program og arbejdsprogram for 2005om Kommissionens strategiske mål for 2005-2009 og dens lovgivningsmæssige program og arbejdsprogram for 2005 (B6-0099/2005)

- Brian Crowley og Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005 (B6-0106/2005)

- Monica Frassoni og Daniel Marc Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005 (B6-0109/2005)

- Andrew Duff og Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen om Kommissionens lovgivningsprogram for 2005 og dets femårige strategiske program (B6-0115/2005)

- Françoise Grossetête for PPE-DE-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005 (KOM(2005)0015) (B6-0120/2005)

- Martin Schulz og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen om Kommissionens arbejdsprogram for 2005 (B6-0121/2005).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 24.02.2005.


13. Det Sociale Verdensforum, Det Økonomiske Verdensforum (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Det Sociale Verdensforum, Det Økonomiske Verdensforum

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Nirj Deva for PPE-DE-Gruppen, Harlem Désir for PSE-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif og José Manuel Barroso.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Eoin Ryan, Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Mogens N.J. Camre, Umberto Pirilli og Guntars Krasts for UEN-Gruppen om Det Økonomiske Verdensforum og Det Sociale Verdensforum (Davos og Porto Alegre)om Det Økonomiske Verdensforum og Det Sociale Verdensforum (Davos og Porto Alegre) (B6-0092/2005)

- Jules Maaten og Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen om Det Økonomiske Verdensforum og Det sociale Verdensforum (Davos og Porto Alegre) (B6-0097/2005)

- Thomas Mann og Nirj Deva for PPE-DE-Gruppen om Det Sociale Verdensforum og Det Økonomiske Verdensforum om Det Sociale Verdensforum og Det Økonomiske Verdensforum (B6-0098/2005)

- Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Alain Lipietz, Raül Romeva i Rueda og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen om Det Sociale Verdensforum i Porto Alegre 2005 og Det Økonomiske Verdensforum i Davos 2005 (B6-0102/2005)

- Harlem Désir for PSE-Gruppen om Det Sociale Verdensforum og Det Økonomiske Verdensforum om Det Sociale Verdensforum og Det Økonomiske Verdensforum (B6-0104/2005)

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Gabriele Zimmer, Sahra Wagenknecht, Feleknas Uca og Marco Rizzo for GUE/NGL-Gruppen om Det Sociale Verdensforum i Porto Alegre og Det Økonomiske Verdensforum i Davos om Det Sociale Verdensforum i Porto Alegre og Det Økonomiske Verdensforum i Davos (B6-0111/2005).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 24.02.2005.


14. Udveksling af oplysninger fra strafferegistre * - Strafferetsplejen i EU (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre [KOM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Antonio Di Pietro (A6-0020/2005)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om kvaliteten af strafferetsplejen og harmonisering af medlemsstaternes straffelovgivning [2005/2003(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: António Costa (A6-0036/2005)

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Antonio Di Pietro forelagde sin betænkning (A6-0020/2005).

António Costa forelagde sin betænkning (A6-0036/2005).

Talere: Mihael Brejc for PPE-DE-Gruppen, og Martine Roure for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH
næstformand

Talere: Antoine Duquesne for ALDE-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Ole Krarup for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for IND/DEM-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Mojca Drčar Murko, James Hugh Allister, Rainer Wieland, Giovanni Claudio Fava, Lena Ek, Carlos Coelho, Claude Moraes, Ioannis Varvitsiotis, Charlotte Cederschiöld, Maria da Assunção Esteves og Franco Frattini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 22.02.2005 og punkt 7.12 i protokollen af 22.02.2005.


15. Konkurrencepolitikken (2003) (forhandling)

Betænkning: Kommissionens XXXIII beretning om konkurrencepolitikken (2003) [2004/2139(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonathan Evans (A6-0024/2005)

Jonathan Evans forelagde sin betænkning.

Talere: Neelie Kroes (medlem af Kommissionen), Gunnar Hökmark for PPE-DE-Gruppen, Elisa Ferreira for PSE-Gruppen, Diamanto Manolakou for GUE/NGL-Gruppen, John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Katerina Batzeli og Neelie Kroes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 22.02.2005 .


16. Statstøtte i form af kompensation for levering af forsyningspligtydelser (forhandling)

Betænkning: Statstøtte i form af kompensation for levering af forsyningspligtydelser [2004/2186(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophia in 't Veld (A6-0034/2005)

Sophia in 't Veld forelagde sin betænkning.

Talere: Neelie Kroes (medlem af Kommissionen), John Purvis for PPE-DE-Gruppen, Joseph Muscat for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Ian Hudghton for Verts/ALE-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Gilles Savary, Marian Harkin, Mia De Vits, Benoît Hamon, Ieke van den Burg og Neelie Kroes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.15 i protokollen af 22.02.2005 .


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 354.151/OJMA).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik