Index 
Notulen
PDF 188kWORD 115k
Maandag 21 februari 2005 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 7.Verzoekschriften
 8.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 12.Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (voortzetting van het debat)
 13.Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum (debat)
 14.Uitwisseling van gegevens uit het strafregister * - Kwaliteit van de strafrechtspleging in de Europese Unie (debat)
 15.Mededingingsbeleid (2003) (debat)
 16.Staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij zegt verheugd te zijn over het “ja” bij het referendum dat zondag in Spanje over de grondwet voor Europa is gehouden. Hij deelt mede dat hij namens het Parlement zijn gelukwensen heeft overgebracht, met name aan de regeringsleider van Spanje en aan de politieke partijen die aan het proces hebben deelgenomen.

Hij legt tevens een verklaring af over het bezoek van president Bush aan Brussel. Hij deelt mede dat hij evenals de voorzitters van de Raad en de Commissie morgen de bijeenkomst van de 25 staatshoofden en regeringsleiders van de Unie met de president van de Verenigde Staten zal bijwonen.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie.


4. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Pedro Guerreiro.


5. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie en de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie INTA: Brice Hortefeux

Commissie CONT: Simon Busuttil in de plaats van Antonis Samaras

Commissie LIBE: Lapo Pistelli in de plaats van Jean-Louis Bourlanges

Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering :

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda in de plaats van Jaime Mayor Oreja

- Jana Hybášková.


6. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van Zwitserland aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en ‑Informatienetwerk;

- Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelneming van de Zwitserse Bondsstaat aan de communautaire programma’s MEDIA Plus en MEDIA opleiding;

- Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling;

- Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap, het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Federale Republiek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en de Zwitserse Bondsstaat;

- Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, de Republiek Congo, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft;

- Proces-verbaal van verbetering van het Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de overeenkomst;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling;

- Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap, het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Vorstendom Liechtenstein.


7. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 191, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 13.01.2005

van de heer Paul Braithwaite (Equitable Members Action Group) (nr. 29/2005);
van de heer Kleon Minotis (nr. 30/2005);
van de heer
Ioannis Oikonomidis (nr. 31/2005);
van de heer
Atilio Laurence Almagia (nr. 32/2005);
van de heer
Ricard López (APASCIDE – Asociación Española de Padres de Sordociegos) (nr. 33/2005);
van de heer
Juan Angel de la Torre González (Mesa Eólica Merindades de Burgos) (nr. 34/2005);
van de heer
Francisco J. Menéndez Canto (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) (nr. 35/2005);
van mevrouw
Jacqueline Princesse De Croy (nr. 36/2005);
van mevrouw
Laurence de la Martinière (A.D.I.P.H.C.L.M.) (nr. 37/2005);
van mevrouw
Christine Faisans-Blanc (nr. 38/2005);
van de heer
Pierre Morel à l'Huissier (nr. 39/2005);
van de heer
Joseph Saad (TRSP RADIOTELEVISIONE) (nr. 40/2005);
van de heer
Michel d'Herbigny (nr. 41/2005);
van de heer
Jean-Christophe Potin (nr. 42/2005);
van de heer
ASPAS – Association pour la Protection des Animaux Sauvages (nr. 43/2005);
van de heer
Patrick Graziani (nr. 44/2005);
van de heer
Roger Abiven (Agir pour l'Environnement et le Développement Durable) (nr. 45/2005);
van de heer
Gennaro Ciancio (nr. 46/2005);
van de heer
Ugo Celauro (nr. 47/2005);
van de heer
Federico Righi (nr. 48/2005);
van mevrouw
Anna Zecchino (nr. 49/2005);
van de heer
Luciano Motta (nr. 50/2005);
van de heer
Andrea Murgia (nr. 51/2005);
van de heer
Paolo Frigerio (Comune di Alzate Brianza) (nr. 52/2005);
van mevrouw
Roberta Angelilli (nr. 53/2005);
van mevrouw
Roberta Angelilli (nr. 54/2005);
van mevrouw
Roberta Angelilli (nr. 55/2005);
van de heer
Nikos Papadimas (Epitropi Protovoulias Gia Tin Apomakrynsi Tis Homateris Kai Tin Mi Epektasi Tis Dimos Ano Liosion) (nr. 56/2005);
van de heer
Anastasios Theodoridis (nr. 57/2005);
van de heer
Savvas Deirmentzidis (nr. 58/2005);
van de heer
Stelios Skevofylax (nr. 59/2005);
van de heer
Konstantinos Iatrou (nr. 60/2005);
van mevrouw
Carola Lemke-Leontoglou (nr. 61/2005);
van mevrouw
Sotiria Siatou (nr. 62/2005);
van de heer
Christos Praskidis (nr. 63/2005);
van mevrouw
Christina Tsichlaki (nr. 64/2005);
van de heer
Jörg Lehmann (SGM Grüne Aue Köpenick e.V.) (nr. 65/2005);
van de heer
Eckhard Brünger (nr. 66/2005);
van de heer
Dimitrios Grigoropoulos (nr. 67/2005);
van de heer
Gerardo Klipcious (nr. 68/2005);
van de heer
Christian Wenge (nr. 69/2005);
van de heer
Dave Prentis (Unison) (nr. 70/2005);

Op 28.01.2005

van de heer Christos Rinis (nr. 71/2005);
van de heer
Manuel Puga (nr. 72/2005);
van de heer
Juan José Archilla Pintidura (nr. 73/2005);
van de heer
Ramón Román Gálvez (nr. 74/2005);
van de heer
Théodore Pescatore (Association Liberté de Conscience a.s.b.l.) (nr. 75/2005);
van de heer
Nicolas Pomiés (Union des Familles Laïques) (nr. 76/2005);
van mevrouw
Edith Nagant (Fédération Humaniste Européenne) (nr. 77/2005);
van de heer
Emmanuel Dupuy (Union des Républicains Radicaux) (nr. 78/2005);
van de heer
Nicolas Goudine (Centre d'Action Laïque de Belgique) (nr. 79/2005);
van de heer
Pierre Debusschere (Union Rationaliste de Belgique) (nr. 80/2005);
van mevrouw
Sophie Breslaw (Pensée pour l'Europe) (nr. 81/2005);
van de heer
Yves Warnant (Maison de la Laïcité Hypathia d'Ottignies – Louvain-la-Neuve) (nr. 82/2005);
van de heer
Dominique Laget (SAEL) (nr. 83/2005);
van de heer
Guy Biamont (Centrale Générale des Services Publics) (nr. 84/2005);
van de heer
Albert Dubois (Libre Pensée de Jodoigne) (nr. 85/2005);
van mevrouw
Armelle Xhrouet (Theux Action Laïque) (nr. 86/2005);
van de heer
Salvatore Maccio (nr. 87/2005);
van de heer
Noaman Ben Abdessalem (nr. 88/2005);
van mevrouw
Alexia Wattel (nr. 89/2005);
van de heer
Maxime Metzmacher (nr. 90/2005);
van de heer
Paolo Pozzan (nr. 91/2005);
van de heer
Nicolas José Zacci (nr. 92/2005);
van de heer
Konstantin Mitin (nr. 93/2005);
van de heer
P. Luludakis (Studio Fiorentino S.a.s.) (nr. 94/2005);
van mevrouw
Chiara Maria Della Croce di Dojola (nr. 95/2005);
van de heer
Gianni Luigi Mor (nr. 96/2005);
van de heer
Federico Iadicicco (nr. 97/2005);
van mevrouw
Corinne Millardet (nr. 98/2005);
van mevrouw
Silva Rogério Amoroso (nr. 99/2005);
van de heer
Luis Castela (nr. 100/2005);
van de heer
Francisco Manuel Ventura (nr. 101/2005);
van de heer
Georgios Grympogiannis (nr. 102/2005);
van mevrouw
Evangelia Charalambous (nr. 103/2005);
van de heer
Georges Marcopoulos (FFPE) (nr. 104/2005);
van de heer
David Brenner (SPÖ Landtagsklub) (nr. 105/2005);
van de heer
Thomas Daub (nr. 106/2005);
van de heer
Jörg Hensel (nr. 107/2005);
van de heer
Olaf Kuhn (nr. 108/2005);
van mevrouw
Gertrude Hollaus (nr. 109/2005);
van de heer
Peter Scheuß (nr. 110/2005);
van de heer
Carsten Cepnik (nr. 111/2005);
van de heer
Carsten Thurau (nr. 112/2005);
van de heer
Thomas Böhne (nr. 113/2005);
van de heer
Borijan Dronjic (nr. 114/2005);
van de heer
Roderick O'Mullane (nr. 115/2005);
van mevrouw
Marina Karacosta (nr. 116/2005);
van de heer
Elan Chechover (nr. 117/2005);
van de heer
Aldo Rabaiotti (nr. 118/2005);
van de heer
Stephen Lambourne (Pomegranate Pictures Limited) (nr. 119/2005);
van de heer
Charles Watson (nr. 120/2005);
van de heer
Juraj Mesik (nr. 121/2005);
van de heer
Panayiotis Christophorou (nr. 122/2005);
van de heer
Joe Doublet (nr. 123/2005);
van de heer
Alexander MacPherson (nr. 124/2005);
van mevrouw
Natalja Grüntal (nr. 125/2005);
van mevrouw
Ilkka Leinonen (nr. 126/2005);
van de heer
Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 127/2005);
van de heer
Zenon Jasinski (nr. 128/2005);

Op 03.02.2005

van de heer George Luke (nr. 129/2005);
van de heer
Jeff Lovitt (PASOS - Policy Association for an Open Society) (nr. 130/2005);
van de heer
Oisin Jones-Dillon (nr. 131/2005);
van de heer
Joseph Tierney (nr. 132/2005);
van de heer
John Parkes (nr. 133/2005);
van mevrouw
Nora Erbil (nr. 134/2005);
van de heer
Giovanpaolo Sandalini (nr. 135/2005);
van de heer
Frank Cooper Blakeley (nr. 136/2005);
van de heer
Michael Keating (Crumlin Against Asbestos) (nr. 137/2005);
van de heer
David Hugh Kynaston Mainwaring (nr. 138/2005);
van de heer
Harold Corkhill (nr. 139/2005);
van mevrouw
Agnieszka Holland (nr. 140/2005);
van de heer
Richard Geoffrey Damer Harrison (nr. 141/2005);
van de heer
Robert J.N. Ewing (nr. 142/2005);
van de heer
Michael Humphries (nr. 143/2005);
van de heer
Ger Essers (nr. 144/2005);
van de heer
Stevens Axel (nr. 145/2005);
van de heer
Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 146/2005);
van de heer
Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 147/2005);
van de heer
Ferenc Tibor Zsák (Tiszántúli Természetvédők Társulata Society Conservationists of Eastern Hungary) (en 4000 medeondertekenaars) (nr. 148/2005);
van de heer
Krzysztof Iwaniuk (Urząd Gminy w Terespolu) (nr. 149/2005);
van mevrouw
Sonja Orel (nr. 150/2005);
van mevrouw
Hermina Nemec (nr. 151/2005);
van mevrouw
Brigitte Scherb (Niedersächsischer Landfrauenverband Hannover) (nr. 152/2005);
van de heer
Bernhard Kahlert (nr. 153/2005);
van mevrouw
Ulrike Schnur (nr. 154/2005);
van de heer
Hans Hentze (nr. 155/2005);
van mevrouw
Szilvia Deminger (nr. 156/2005);
van de heer
Moudansirou Morou (Togolesischen Vereine in München Selbsthilfszentrum) (en 261 medeondertekenaars) (nr. 157/2005);
van de heer
Hans-Josef Friedrich (nr. 158/2005);
van de heer
Grigorij Dubovskjj (nr. 159/2005);
van de heer
Wolfgang Juwig (nr. 160/2005);
van de heer
Helmut Stolze (nr. 161/2005);
van de heer
Helmut Molner (nr. 162/2005);
van mevrouw
Carolin Philipp (nr. 163/2005);
van mevrouw
Carmen Graap (nr. 164/2005);
van de heer
Manolis Perakis (nr. 165/2005);
van de heer
Vasileios Hristoforidis (Union Panhellénique des Médecins d'Assistance Primaire) (nr. 166/2005);
van de heer
Petros Grigoropoulos (nr. 167/2005);
van de heer
Olivier Romano (nr. 168/2005);
van de heer
Albert Arte (nr. 169/2005);
van de heer
Manthos Achilleas (nr. 170/2005);
van mevrouw
Viviana Dolcetti (nr. 171/2005);
van de heer
Duccio Matteucci (nr. 172/2005);
van de heer
Duccio Matteucci (nr. 173/2005);
van de heer
Manuel Lopes Zebral (nr. 174/2005);
van de heer
Anatoliy Kuzmichov (nr. 175/2005);
van de heer
Apostolos Kondylis (nr. 176/2005);

Op 17.02.2005

van de heer Nikos Sevasteris (nr. 177/2005);
van de heer
Aggelos Papadopoulos (nr. 178/2005);
van de heer
Pere Castellsagués Riera (nr. 179/2005);
van mevrouw
Laura González Betlinski (Asociación de Padres de Alumnos del CEIP Ramon Llull) (nr. 180/2005);
van de heer
Carlos Jiménez Rodríguez (nr. 181/2005);
van de heer
Juan Carlos Pérez González (nr. 182/2005);
van de heer
Stéphane Patin (nr. 183/2005);
van mevrouw
Pilar Cabrera Rodriguez (nr. 184/2005);
van de heer
Rubén Méndez Cebrián (nr. 185/2005);
van mevrouw
Mariana Lopez Santiago (nr. 186/2005);
van de heer
Carmelo Santos Cáceres Acosta (nr. 187/2005);
van de heer
Miguel Ibáñez Verdú (Asociación de Vecinos de Rebolledo "Amigos de Foncalent") (nr. 188/2005);
van de heer
Cristóbal Aguado Laza (Associació Valenciana d'Agricultors) (nr. 189/2005);
van de heer
Antonio Santamaría Abad (Asociación Pro Hucho Salamanca) (nr. 190/2005);
van de heer
Marc Cohen (nr. 191/2005);
van de heer
Marc Le Men (FRAPNA Savoie) (nr. 192/2005);
van de heer
André Thurion (nr. 193/2005);
van de heer
Bernard Bellu (nr. 194/2005);
van de heer
Michel Meurice (Association Symboles et Neutralité) (nr. 195/2005);
van de heer
Jean-Louis Napolitano (nr. 196/2005);
van de heer
Gianmaria Picchi (nr. 197/2005);
van de heer
Marco Tomalino (nr. 198/2005);
van de heer
António Marinho Teixeira (Associação dos Habitantes de Chamosinhos) (nr. 199/2005);
van de heer
Sergiu Valentin Lipcan (nr. 200/2005);
van de heer
Axel Marschall (nr. 201/2005);
van de heer
Vladimir Drabek (nr. 202/2005);
van de heer
Jörg Stanislawski (nr. 203/2005);
van de heer
Dimitar Beltschinow (nr. 204/2005);
van de heer
Alexander Nurtsch (nr. 205/2005);
van mevrouw
Ilona Flick (nr. 206/2005);
van de heer
Horst Höricke (nr. 207/2005);
van de heer
Manfred Strimitzer (nr. 208/2005);
van de heer
Herbert Fuchs (nr. 209/2005);
van mevrouw
Linda Taal (Stichting Actie Zwerfhonden i.o.) (nr. 210/2005);
van de heer
Mark Haywood (Lloyd's Private Capital Association) (nr. 211/2005);
van de heer
Phillip Cantwell (nr. 212/2005);
van de heer
R.J. Hubbard (nr. 213/2005);
van mevrouw
Nadya Yasinsky (en 46 medeondertekenaars) (nr. 214/2005);
van de heer
Todor Hristov (nr. 215/2005);
van de heer
Donders Ronald (nr. 216/2005);
van de heer
Borg Christopher (nr. 217/2005);
van mevrouw
Irene Götz (nr. 218/2005);
van de heer
Chris O'Byrne (nr. 219/2005);
van de heer
Gary Chambers (nr. 220/2005);
van de heer
Ralph Arbeid (nr. 221/2005);
van de heer
A.M.Vervloet (Inventief Beheer BV) (nr. 222/2005);
van de heer
Jarosław Marszałek (nr. 223/2005);
van de heer
Zlatko Tišljar (nr. 224/2005).


8. Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 40, 41, 42, 43, 44, 45/2004 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5 van het Reglement te vervallen.


9. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar aan de tijdens de vergaderperioden van september, oktober I en II en november 2004 aangenomen standpunten en resoluties gegeven uitvoering, zijn rondgedeeld.


10. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda voor de vergaderperiode van februari is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

Vergaderingen van 21.02.2005 t/m 24.02.2005

maandag

- geen wijzigingen

dinsdag

- geen wijzigingen

woensdag

- verzoek van de PPE-DE-Fractie om toevoeging onder de verklaringen van de Raad en de Commissie over de Betrekkingen van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied (punt 28 van de PDOJ) van een punt over de situatie in Libanon na de moord op de voormalige eerste minister Hariri

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, die het verzoek intrekt en voorstelt de kwestie in een mondelinge vraag aan de Commissie te behandelen, en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die hiermee akkoord gaat.

- verzoek van de PSE-Fractie om wijziging van de volgorde van de mondelinge vragen over textiel en kleding enerzijds en die over actie tegen honger en armoede anderzijds (punt 30 en punt 31 van de PDOJ)

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De Voorzitter deelt mede dat de fracties ermee akkoord zijn gegaan dat de debatten om 18.00 uur worden onderbroken om de Raad in de gelegenheid te stellen op alle punten waarop deze dient in te gaan, binnen die termijn in te gaan.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt.

donderdag

- geen wijzigingen

°
° ° °

Verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) van de Raad voor:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 in verband met een specifieke actie om vaartuigen over te brengen naar landen die zijn getroffen door de tsunami van 2004 [COM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS)]

Motivering van het verzoek om urgentverklaring:

Gezien de urgentie van de situatie in de visserijsector in de door de zeebeving in december jl. getroffen landen, wordt met dit voorstel het noodzakelijke wetgevingskader vastgesteld voor het overbrengen door de lidstaten van kleine vaartuigen naar deze vissersgemeenschappen.

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust [COM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS)]

Motivering van het verzoek om urgentverklaring:

Het is van groot belang dat deze verordening zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld om te voorkomen dat middelen en economische hulpbronnen die bevroren zouden worden, worden overgedragen.

Het Parlement zal zich aan het begin van de vergadering van morgen over deze verzoeken om urgentverklaring moeten uitspreken.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


11. Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Bogdan Pęk, Csaba Sándor Tabajdi, Luis Yañez-Barnuevo García, Georgios Karatzaferis, Ashley Mote, Georgios Papastamkos, Richard Corbett, Jo Leinen, Urszula Krupa, Borut Pahor, Gay Mitchell, Sarah Ludford, Dariusz Rosati, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Carlos José Iturgaiz Angulo, Giovanni Pittella, Gyula Hegyi, Ilda Figueiredo, Carl Schlyter, Béatrice Patrie, Mirosław Mariusz Piotrowski, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Marie Anne Isler Béguin, Bogusław Rogalski, James Hugh Allister, Manuel Medina Ortega en Mojca Drčar Murko.

Het woord wordt gevoerd door Luis Francisco Herrero-Tejedor, op grond van artikel 145, lid 1, van het Reglement, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de opmerking van Manuel Medina Ortega (De Voorzitter wijst erop dat het hier niet om een persoonlijk feit gaat) en Proinsias De Rossa over de woorden van James Hugh Allister.

De Voorzitter deelt mede dat het bepaalde in artikel 145 van het Reglement strikt moet worden toegepast.


12. Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (voortzetting van het debat)

Eerste deel van het debat: punt 6 van de notulen van 26.01.2005

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) en Françoise Grossetête.

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Elmar Brok, Robert Goebbels, Martine Roure, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, José Albino Silva Peneda, Genowefa Grabowska en Othmar Karas.

VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mihael Brejc, Zbigniew Zaleski, David Casa en José Manuel Barroso.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de strategische doelstellingen 2005-2009 van de Commissie en het wetgevings- en werkprogramma 2005 van de Commissieover de strategische doelstellingen 2005-2009 van de Commissie en het wetgevings- en werkprogramma 2005 van de Commissie (B6-0099/2005);

- Brian Crowley en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (B6-0106/2005);

- Monica Frassoni en Daniel Marc Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (B6-0109/2005);

- Andrew Duff en Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over het wetgevingsprogramma voor 2005 en het strategische vijfjarenprogramma van de Commissieover het wetgevingsprogramma voor 2005 en het strategische vijfjarenprogramma van de Commissie (B6-0115/2005);

- Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (COM(2005)0015) (B6-0120/2005);

- Martin Schulz en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2005 (B6-0121/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 24.02.2005


13. Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum (debat)

Verklaring van de Commissie: Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Nirj Deva, namens de PPE-DE-Fractie, Harlem Désir, namens de PSE-Fractie, Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif en José Manuel Barroso.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Eoin Ryan, Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Mogens N.J. Camre, Umberto Pirilli en Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, over het Economisch Wereldforum en het Sociaal Wereldforum (Davos en Porto Alegre) (B6-0092/2005);

- Jules Maaten en Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, over het Economisch Wereldforum en het Sociaal Wereldforum (Davos en Porto Alegre) (B6-0097/2005);

- Thomas Mann en Nirj Deva, namens de PPE-DE-Fractie, over het World Social Forum en het World Economic Forum (B6-0098/2005);

- Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Alain Lipietz, Raül Romeva i Rueda en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, over het Mondiaal Sociaal Forum 2005 in Porto Alegre en het Mondiaal Economisch Forum 2005 in Davos (B6-0102/2005);

- Harlem Désir, namens de PSE-Fractie, over het World Social Forum en het World Economic Forum (B6-0104/2005);

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Gabriele Zimmer, Sahra Wagenknecht, Feleknas Uca en Marco Rizzo, namens de GUE/NGL-Fractie, over het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre en het Wereld Economisch Forum in Davos (B6-0111/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 24.02.2005


14. Uitwisseling van gegevens uit het strafregister * - Kwaliteit van de strafrechtspleging in de Europese Unie (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister [COM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antonio Di Pietro (A6-0020/2005)

Verslag houdende een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de kwaliteit van de strafrechtspleging en de harmonisatie van het strafrecht in de lidstaten [2005/2003(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: António Costa (A6-0036/2005)

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Antonio Di Pietro leidt het verslag in (A6-0020/2005).

António Costa leidt het verslag in (A6-0036/2005).

Het woord wordt gevoerd door Mihael Brejc, namens de PPE-DE-Fractie, en Martine Roure, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antoine Duquesne, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Ole Krarup, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de IND/DEM-Fractie, Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Mojca Drčar Murko, James Hugh Allister, Rainer Wieland, Giovanni Claudio Fava, Lena Ek, Carlos Coelho, Claude Moraes, Ioannis Varvitsiotis, Charlotte Cederschiöld, Maria da Assunção Esteves en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 22.02.2005 en punt 7.12 van de notulen van 22.02.2005


15. Mededingingsbeleid (2003) (debat)

Verslag over het 33e Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid - 2003 [2004/2139(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonathan Evans (A6-0024/2005)

Jonathan Evans leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (lid van de Commissie), Gunnar Hökmark, namens de PPE-DE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de PSE-Fractie, Diamanto Manolakou, namens de GUE/NGL-Fractie, John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Katerina Batzeli en Neelie Kroes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 22.02.2005


16. Staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst (debat)

Verslag over staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst [2004/2186(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0034/2005)

Sophia in 't Veld leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (lid van de Commissie), John Purvis, namens de PPE-DE-Fractie, Joseph Muscat, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Ian Hudghton, namens de Verts/ALE-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Gilles Savary, Marian Harkin, Mia De Vits, Benoît Hamon, Ieke van den Burg en Neelie Kroes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 22.02.2005


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 354.151/OJMA).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid