Zoznam 
Zápisnica
PDF 185kWORD 103k
Pondelok, 21. februára 2005 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Text zmlúv poskytnutých Radou
 7.Petície
 8.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 9.Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu
 10.Program práce
 11.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 12.Legislatívny plán a plán práce Komisie (2005) (pokračovanie rozpravy)
 13.Svetové sociálne fórum, Svetové ekonomické fórum (rozprava)
 14.Výmena informácií z registra trestov * - Kvalita trestného súdnictva v Európskej únii (rozprava)
 15.Politika hospodárskej súťaže (2003) (rozprava)
 16.Štátna pomoc vo forme kompenzácií pre verejnú službu (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 hod.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Vyhlásenia predsedu

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom s uspokojením konštatoval úspech v referende o európskej ústavnej zmluve, ktoré sa konalo v nedeľu v Španielsku. Uviedol, že v mene Parlamentu zablahoželal najmä predsedovi španielskej vlády a politickým stranám, ktoré sa zúčastnili na tomto procese.

Ďalej vystúpil s vyhlásením v súvislosti s návštevou prezidenta Busha v Bruseli a oznámil, že zajtra sa spolu s predsedami Rady a Komisie zúčastní na stretnutí 25 hláv štátov a vlád Únie s prezidentom Spojených štátov.

V rozprave vystúpil Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE.


4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament rozhodol o potvrdení mandátu poslanca Pedra Guerreira.


5. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE-DE a ALDE Parlament schválil tieto menovania:

výbor INTA: Brice Hortefeux

výbor CONT: Simon Busuttil namiesto Antonisa Samarasa

výbor LIBE: Lapo Pistelli namiesto Jean-Louisa Bourlangesa

Delegácia pri Parlamentnom výbore Európa-Stredozemie:

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda namiesto Jaima Mayora Oreju

- Jana Hybášková


6. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú ich finančné záujmy;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarska v Európskej enviromentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti;

- Dohoda medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA - vzdelávanie;

- Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplaty úrokov;

-Memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom, Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Nemeckou spolokovou republikou, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Švajčiarskou konfederáciou;

- Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Fidži, Guyanskou kooperatívnou republikou, republikou Pobrežia Slonoviny, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Mauríciom, Surinamskou republikou, Svätým Krištofom, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Trinidadom a Tobagom, Ugandskou republikou, Zambiou, Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodávateľské obdobia 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia vzťahujúce sa na spracované poľnohospodárske produkty;

- Zápisnica o oprave protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o rozsahu legalizácie príjmov z trestnej činnosti v Dohovore o používaní informačných technológií na colné účely a začlenení registračného čísla dopravného prostriedku do dohovoru

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov;

-Memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom, Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Nemeckou spolokovou republikou, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Lichtenštajnským kniežatstvom.


7. Petície

V súlade s čl. 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 13.01.2005

Paul Braithwaite (Equitable Members Action Group) (č.  29/2005);
Kleon Minotis (č. 30/2005);
Ioannis Oikonomidis (č. 31/2005);
Atilio Laurence Almagia (č. 32/2005);
Ricard López (APASCI– Asociación Española Padres Sordociegos) (č. 33/2005);
Juan Angel la Torre González (Mesa Eólica Merindades Burgos) (č. 34/2005);
Francisco J. Menéndez Canto (Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales) (č. 35/2005);
Jacqueline Princesse Croy (č. 36/2005);
Laurence la Martinière (A.D.I.P.H.C.M.) (č. 37/2005);
Christine Faisans-Blanc (č. 38/2005);
Pierre Morel à l'Huissier (č. 39/2005);
Joseph Saad (TRSP RADIOTELEVISIONE) (č. 40/2005);
Michel d'Herbigny (č. 41/2005);
Jean-Christophe Potin (č. 42/2005);
ASPAS – Association pour la Protection des Animaux Sauvages (č. 43/2005);
Patrick Graziani (č. 44/2005);
Roger Abiven (Agir pour l'Environnement et le Développement Durable) (č. 45/2005);
Gennaro Ciancio (č. 46/2005);
Ugo Celauro (č. 47/2005);
Federico Righi (č. 48/2005);
Anna Zecchino (č. 49/2005);
Luciano Motta (č. 50/2005);
Andrea Murgia (č. 51/2005);
Paolo Frigerio (Comune di Alzate Brianza) (č. 52/2005);
Roberta Angelilli (č. 53/2005);
Roberta Angelilli (č. 54/2005);
Roberta Angelilli (č. 55/2005);
Nikos Papadimas (Epitropi Protovoulias Gia Tin Apomakrynsi Tis Homateris Kai Tin Mi Epektasi Tis Dimos Ano Liosion) (č. 56/2005);
Anastasios Theodoridis (č. 57/2005);
Savvas Deirmentzidis (č. 58/2005);
Stelios Skevofylax (č. 59/2005);
Konstantinos Iatrou (č. 60/2005);
Carola Lemke-Leontoglou (č. 61/2005);
Sotiria Siatou (č. 62/2005);
Christos Praskidis (č. 63/2005);
Christina Tsichlaki (č. 64/2005);
Jörg Lehmann (SGM Grüne Aue Köpenick e.V.) (č. 65/2005);
Eckhard Brünger (č. 66/2005);
Dimitrios Grigoropoulos (č. 67/2005);
Gerardo Klipcious (č. 68/2005);
Christian Wenge (č. 69/2005);
Dave Prentis (Unison) (č. 70/2005);

Dňa 28.01.2005

Christos Rinis (č. 71/2005);
Manuel Puga (č. 72/2005);
Juan José Archilla Pintidura (č. 73/2005);
Ramón Román Gálvez (č. 74/2005);
Théodore Pescatore (Association Liberté Conscience a.s.b.l.) (č. 75/2005);
Nicolas Pomiés (Union des Familles Laïques) (č. 76/2005);
Edith Nagant (Fédération Humaniste Européenne) (č. 77/2005);
Emmanuel Dupuy (Union des Républicains Radicaux) (č. 78/2005);
Nicolas Goudine (Centre d'Action Laïque Belgique) (č. 79/2005);
Pierre Debusschere (Union Rationaliste Belgique) (č. 80/2005);
Sophie Breslaw (Pensée pour l'Europe) (č. 81/2005);
Yves Warnant (Maison la Laïcité Hypathia d'Ottignies – Louvain-la-Neuve) (č. 82/2005);
Dominique Laget (SAEL) (č. 83/2005);
Guy Biamont (Centrale Générale des Services Publics) (č. 84/2005);
Albert Dubois (Libre Pensée Jodoigne) (č. 85/2005);
Armelle Xhrouet (Theux Action Laïque) (č. 86/2005);
Salvatore Maccio (č. 87/2005);
Noaman Ben Abdessalem (č. 88/2005);
Alexia Wattel (č. 89/2005);
Maxime Metzmacher (č. 90/2005);
Paolo Pozzan (č. 91/2005);
Nicolas José Zacci (č. 92/2005);
Konstantin Mitin (č. 93/2005);
P. Luludakis (Studio Fiorentino S.a.s.) (č. 94/2005);
Chiara Maria Della Croce di Dojola (č. 95/2005);
Gianni Luigi Mor (č. 96/2005);
Federico Iadicicco (č. 97/2005);
Corinne Millardet (č. 98/2005);
Silva Rogério Amoroso (č. 99/2005);
Luis Castela (č. 100/2005);
Francisco Manuel Ventura (č. 101/2005);
Georgios Grympogiannis (č. 102/2005);
Evangelia Charalambous (č. 103/2005);
Georges Marcopoulos (FFPE) (č. 104/2005);
David Brenner (SPÖ Landtagsklub) (č. 105/2005);
Thomas Daub (č. 106/2005);
Jörg Hensel (č. 107/2005);
Olaf Kuhn (č. 108/2005);
GertruHollaus (č. 109/2005);
Peter Scheuß (č. 110/2005);
Carsten Cepnik (č. 111/2005);
Carsten Thurau (č. 112/2005);
Thomas Böhne (č. 113/2005);
Borijan Dronjic (č. 114/2005);
Roderick O'Mullane (č. 115/2005);
Marina Karacosta (č. 116/2005);
Elan Chechover (č. 117/2005);
Aldo Rabaiotti (č. 118/2005);
Stephen Lambourne (Pomegranate Pictures Limited) (č. 119/2005);
Charles Watson (č. 120/2005);
Juraj Mesik (č. 121/2005);
Panayiotis Christophorou (č. 122/2005);
Joe Doublet (č. 123/2005);
Alexander MacPherson (č. 124/2005);
Natalja Grüntal (č. 125/2005);
Ilkka Leinonen (č. 126/2005);
Özcan Kaldoyo (ACSA) (č. 127/2005);
Zenon Jasinski (č. 128/2005);

Dňa 03.02.2005

George Luke (č. 129/2005);
Jeff Lovitt (PASOS - Policy Association for an Open Society) (č. 130/2005);
Oisin Jones-Dillon (č. 131/2005);
Joseph Tierney (č. 132/2005);
John Parkes (č. 133/2005);
Nora Erbil (č. 134/2005);
Giovanpaolo Sandalini (č. 135/2005);
Frank Cooper Blakeley (č. 136/2005);
Michael Keating (Crumlin Against Asbestos) (č. 137/2005);
David Hugh Kynaston Mainwaring (č. 138/2005);
Harold Corkhill (č. 139/2005);
Agnieszka Holland (č. 140/2005);
Richard Geoffrey Damer Harrison (č. 141/2005);
Robert J.N. Ewing (č. 142/2005);
Michael Humphries (č. 143/2005);
Ger Essers (č. 144/2005);
Stevens Axel (č. 145/2005);
Özcan Kaldoyo (ACSA) (č. 146/2005);
Özcan Kaldoyo (ACSA) (č. 147/2005);
Ferenc Tibor Zsák (Tiszántúli Természetvédők Társulata Society Conservationists of Eastern Hungary) (plus 4000 podpisov) (č. 148/2005);
Krzysztof Iwaniuk (Urząd Gminy w Terespolu) (č. 149/2005);
Sonja Orel (č. 150/2005);
Hermina Nemec (č. 151/2005);
Brigitte Scherb (Niedersächsischer Landfrauenverband Hannover) (č. 152/2005);
Bernhard Kahlert (č. 153/2005);
Ulrike Schnur (č. 154/2005);
Hans Hentze (č. 155/2005);
Szilvia Deminger (č. 156/2005);
Moudansirou Morou (Togolesischen Vereine in München Selbsthilfszentrum) (plus 261 podpisov) (č. 157/2005);
Hans-Josef Friedrich (č. 158/2005);
Grigorij Dubovskjj (č. 159/2005);
Wolfgang Juwig (č. 160/2005);
Helmut Stolze (č. 161/2005);
Helmut Molner (č. 162/2005);
Carolin Philipp (č. 163/2005);
Carmen Graap (č. 164/2005);
Manolis Perakis (č. 165/2005);
Vasileios Hristoforidis (Union Panhellénique des Médecins d'Assistance Primaire) (č. 166/2005);
Petros Grigoropoulos (č. 167/2005);
Olivier Romano (č. 168/2005);
Albert Arte (č. 169/2005);
Manthos Achilleas (č. 170/2005);
Viviana Dolcetti (č. 171/2005);
Duccio Matteucci (č. 172/2005);
Duccio Matteucci (č. 173/2005);
Manuel Lopes Zebral (č. 174/2005);
Anatoliy Kuzmichov (č. 175/2005);
Apostolos Kondylis (č. 176/2005);

Dňa 17.02.2005

Nikos Sevasteris (č. 177/2005);
Aggelos Papadopoulos (č. 178/2005);
Pere Castellsagués Riera (č. 179/2005);
Laura González Betlinski (Asociación Padres Alumnos del CEIP Ramon Llull) (č. 180/2005);
Carlos Jiménez Rodríguez (č. 181/2005);
Juan Carlos Pérez González (č. 182/2005);
Stéphane Patin (č. 183/2005);
Pilar Cabrera Rodriguez (č. 184/2005);
Rubén Méndez Cebrián (č. 185/2005);
Mariana Lopez Santiago (č. 186/2005);
Carmelo Santos Cáceres Acosta (č. 187/2005);
Miguel Ibáñez Verdú (Asociación Vecinos Rebolledo "Amigos Foncalent") (č. 188/2005);
Cristóbal Aguado Laza (Associació Valenciana d'Agricultors) (č. 189/2005);
Antonio Santamaría Abad (Asociación Pro Hucho Salamanca) (č. 190/2005);
Marc Cohen (č. 191/2005);
Marc Le Men (FRAPNA Savoie) (č. 192/2005);
André Thurion (č. 193/2005);
Bernard Bellu (č. 194/2005);
Michel Meurice (Association Symboles et Neutralité) (č. 195/2005);
Jean-Louis Napolitano (č. 196/2005);
Gianmaria Picchi (č. 197/2005);
Marco Tomalino (č. 198/2005);
António Marinho Teixeira (Associação dos Habitantes Chamosinhos) (č. 199/2005);
Sergiu Valentin Lipcan (č. 200/2005);
Axel Marschall (č. 201/2005);
Vladimir Drabek (č. 202/2005);
Jörg Stanislawski (č. 203/2005);
Dimitar Beltschinow (č. 204/2005);
Alexander Nurtsch (č. 205/2005);
Ilona Flick (č. 206/2005);
Horst Höricke (č. 207/2005);
Manfred Strimitzer (č. 208/2005);
Herbert Fuchs (č. 209/2005);
Linda Taal (Stichting Actie Zwerfhonden i.o.) (č. 210/2005);
Mark Haywood (Lloyd's Private Capital Association) (č. 211/2005);
Phillip Cantwell (č. 212/2005);
R.J. Hubbard (č. 213/2005);
Nadya Yasinsky (plus 46 podpisov) (č. 214/2005);
Todor Hristov (č. 215/2005);
Donders Ronald (č. 216/2005);
Borg Christopher (č. 217/2005);
Irene Götz (č. 218/2005);
Chris O'Byrne (č. 219/2005);
Gary Chambers (č. 220/2005);
Ralph Arbeid (č. 221/2005);
A.Vervloet (Inventief Beheer BV) (č. 222/2005);
Jarosław Marszałek (č. 223/2005);
Zlatko Tišljar (č. 224/2005).


8. Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 40, 41, 42, 43, 44, 45/2004 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


9. Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Boli rozdané oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe stanovísk a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzach v septembri, októbri I a II a v novembri 2004.


10. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu februárovej schôdze (PE 354.151/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania od 21.2.2005 do 24.2.2005

v pondelok

- bez návrhov na zmenu

v utorok

- bez návrhov na zmenu

v stredu

- skupina PPE-DE žiadala, aby bol k vyhláseniam Rady a Komisie na tému Vzťahy Európskej únie s oblasťou Stredomoria (bod 28 návrhu programu rokovania) pripojený bod o situácii v Libanone po zavraždení bývalého ministerského predsedu Haririho

Vystúpili títo poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, ktorý stiahol žiadosť a navrhol, aby bola záležitosť predložená vo forme otázky na ústne zodpovedanie. Hannes Swoboda za skupinu PSE podporil takéto riešenie.

- skupina PSE žiadala, aby bolo zamenené poradie otázok na ústne zodpovedanie o textile a odevnom priemysle a opatreniach proti hladu a chudobe (bod 30 a bod 31 návrhu programu rokovania)

V rozprave vystúpil Hannes Swoboda za skupinu PSE.

Parlament žiadosť schválil.

Predseda oznámil, že politické skupiny sa zhodli na prerušení diskusie o 18.00 hod, aby sa v predpokladanom termíne mohli prerokovať všetky body, ku ktorým sa mala vyjadriť Rada.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt.

vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

°
° ° °

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 134 rokovacieho poriadku) o:

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999 s ohľadom na osobitné akcie pre presun lodí do krajín postihnutých tsunami v roku 2004 [COM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS)]

Odôvodnenie žiadosti:

So zreteľom na naliehavú situáciu v oblasti rybolovu v krajinách postihnutých prílivovou vlnou v decembri minulého roku tento návrh určuje legislatívny rámec, ktorý je nevyhnutný pre členské štáty na to, aby povolili presun malých lodí smerom k týmto rybárskym komunitám.

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú určité špecifické reštriktívne opatrenia vo vzťahu k určitým právnickým a fyzickým osobám s ohľadom na situáciu na Pobreží Slonoviny [COM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS)]

Odôvodnenie žiadosti:

Je veľmi dôležité, aby bol tento návrh prijatý čo najskôr, aby sa zabránilo presunu finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov ešte pred ich zmrazením.

Parlament prijme rozhodnutie o žiadosti o naliehavý postup na začiatku rokovania nasledujúceho dňa.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


11. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Bogdan Pęk, Csaba Sándor Tabajdi, Luis Yañez-Barnuevo García, Georgios Karatzaferis, Ashley Mote, Georgios Papastamkos, Richard Corbett, Jo Leinen, Urszula Krupa, Borut Pahor, Gay Mitchell, Sarah Ludford, Dariusz Rosati, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Carlos José Iturgaiz Angulo, Giovanni Pittella, Gyula Hegyi, Ilda Figueiredo, Carl Schlyter, Béatrice Patrie, Mirosław Mariusz Piotrowski, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Marie Anne Isler Béguin, Bogusław Rogalski, James Hugh Allister, Manuel Medina Ortega a Mojca Drčar Murko.

Vystúpili títo poslanci: Luis Francisco Herrero-Tejedor na základe čl. 145 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil s osobným vyhlásením v súvislosti s vystúpením Manuela Medina Ortegu (Predseda odpovedal, že predmetom tohto vystúpenia nebolo osobné vyhlásenie). Proinsias De Rossa vystúpil v súvislosti s vystúpením Jamesa Hugh Allistera.

Predseda poznamenal, že ustanovenia čl. 145 rokovacieho poriadku sa majú dôsledne uplatňovať.


12. Legislatívny plán a plán práce Komisie (2005) (pokračovanie rozpravy)

Prvá časť rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 26.01.2005

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Barroso (predseda Komisie) a Françoise Grossetête.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Martin Schulz za skupinu PSE, Andrew Duff za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Eoin Ryan za skupinu UEN, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Elmar Brok, Robert Goebbels, Martine Roure, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, José Albino Silva Peneda, Genowefa Grabowska a Othmar Karas.

PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mihael Brejc, Zbigniew Zaleski, David Casa a José Manuel Barroso.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Francis Wurtz, za skupinu GUE/NGL, o strategických cieľoch Komisie na roky 2005-2009 a legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2005 (B6-0099/2005);

- Brian Crowley a Cristiana Muscardini, za skupinu UEN, o legislatívnom programe Komisie na rok 2005 (B6-0106/2005);

- Monica Frassoni a Daniel Marc Cohn-Bendit, za skupinu Verts/ALE, o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2005 (B6-0109/2005);

- Andrew Duff a Alexander Lambsdorff, za skupinu ALDE, o legislatívnom programe Komisie na rok 2005 a o jej päťročnom strategickom programe (B6-0115/2005);

- Françoise Grossetête, za skupinu PPE-DE, o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2005 (COM(2005)0015) (B6-0120/2005);

- Martin Schulz a Hannes Swoboda, za skupinu PSE, o pracovnom programe Komisie na rok 2005 (B6-0121/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 24.02.2005


13. Svetové sociálne fórum, Svetové ekonomické fórum (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Svetové sociálne fórum, Svetové ekonomické fórum

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Nirj Deva za skupinu PPE-DE, Harlem Désir za skupinu PSE, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif a José Manuel Barroso.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Eoin Ryan, Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Mogens N.J. Camre, Umberto Pirilli a Guntars Krasts za skupinu UEN, (B6-0092/2005);

- Jules Maaten a Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, (B6-0097/2005);

- Thomas Mann a Nirj Deva za skupinu PPE-DE, (B6-0098/2005);

- Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Alain Lipietz, Raül Romeva i Rueda a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, o Svetovom sociálnom fóre a Svetovom ekonomickom fóre (B6-0102/2005);

- Harlem Désir za skupinu PSE, (B6-0104/2005);

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Gabriele Zimmer, Sahra Wagenknecht, Feleknas Uca a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL (B6-0111/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 24.02.2005


14. Výmena informácií z registra trestov * - Kvalita trestného súdnictva v Európskej únii (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o výmene informácii z registra trestov [COM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Antonio Di Pietro (A6-0020/2005)

Správa obsahujúca návrh odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o kvalite trestného súdnictva a o harmonizácii trestného práva v členských štátoch [2005/2003(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca António Costa (A6-0036/2005)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Antonio Di Pietro uviedol správu (A6-0020/2005).

António Costa uviedol správu (A6-0036/2005).

Vystúpili títo poslanci: Mihael Brejc za skupinu PPE-DE a Martine Roure za skupinu PSE.

PREDSEDNÍCTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Antoine Duquesne za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Ole Krarup za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu IND/DEM, Marcin Libicki za skupinu UEN, Philip Claeys nezávislý poslanec, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Mojca Drčar Murko, James Hugh Allister, Rainer Wieland, Giovanni Claudio Fava, Lena Ek, Carlos Coelho, Claude Moraes, Ioannis Varvitsiotis, Charlotte Cederschiöld, Maria da Assunção Esteves a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 22.02.2005 a bod 7.12 zápisnice zo dňa 22.02.2005


15. Politika hospodárskej súťaže (2003) (rozprava)

Správa o XXXIII. správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2003 [2004/2139(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Jonathan Evans (A6-0024/2005)

Jonathan Evans uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Neelie Kroes (členka Komisie), Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE, Elisa Ferreira za skupinu PSE, Diamanto Manolakou za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Katerina Batzeli a Neelie Kroes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 22.02.2005


16. Štátna pomoc vo forme kompenzácií pre verejnú službu (rozprava)

Správa o štátnej pomoci vo forme kompenzácií za služby vo verejnom záujme [2004/2186(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sophia in 't Veld (A6-0034/2005)

Sophia in 't Veld uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Neelie Kroes (členka Komisie), John Purvis za skupinu PPE-DE, Joseph Muscat za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Hans-Peter Martin nezávislý poslanec, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Gilles Savary, Marian Harkin, Mia De Vits, Benoît Hamon, Ieke van den Burg a Neelie Kroes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.15 zápisnice zo dňa 22.02.2005


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 354.151/OJMA).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.10 hod.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia