Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/2268(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0025/2005

Forhandlinger :

PV 22/02/2005 - 4

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0035

Protokol
Tirsdag den 22. februar 2005 - Strasbourg

4. Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik - Offentlige finanser i ØMU (2004) (forhandling)

Betænkning: Den økonomiske situation i EU - den foreløbige rapport om de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik [2004/2269(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Robert Goebbels (A6-0026/2005)

Betænkning: Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om de offentlige finanser i ØMU – 2004 [2004/2268(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Othmar Karas (A6-0025/2005)

Robert Goebbels forelagde sin betænkning (A6-0026/2005).

Othmar Karas forelagde sin betænkning (A6-0025/2005).

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-DE-Gruppen, Ieke van den Burg for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen, Sahra Wagenknecht for GUE/NGL-Gruppen, John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Eoin Ryan for UEN-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Diamanto Manolakou, Lars Wohlin, Roberta Angelilli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Udo Bullmann, Jean-Louis Bourlanges, Pedro Guerreiro, Mieczysław Edmund Janowski, Philip Claeys, Astrid Lulling, Jan Andersson, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Dariusz Rosati, Antonis Samaras, Pier Luigi Bersani, Thomas Mann, Poul Nyrup Rasmussen, Cristobal Montoro Romero, Werner Langen og Joaquín Almunia.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.16 i protokollen af 22.02.2005 og punkt 7.17 i protokollen af 22.02.2005

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik