Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0017/2005

Teksty złożone :

A6-0017/2005

Debaty :

PV 22/02/2005 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0031

Protokół
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg

5. Europejska Stolica Kultury na lata 2005-2019 ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania Wspólnego Stanowiska Rady w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1419/1999/WE ustanawiającą działanie wspólnotowe na rzecz akcji "Europejska Stolica Kultury" na lata 2005-2019 [12029/1/2004 - C6-0161/2004 - 2003/0274(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Christa Prets (A6-0017/2005)

Christa Prets przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Ján Figel (członek Komisji).

Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Gyula Hegyi w imieniu grupy PSE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vasco Graça Moura, Bogusław Sonik, Ljudmila Novak i Ján Figel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 Protokołu z dnia 22.02.2005

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności