Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 22. února 2005 - Štrasburk

7.15. Státní podpora formou vyrovnání za služby v obecném zájmu (hlasování)

Zpráva o státní podpoře formou vyrovnání za služby v obecném zájmu [2004/2186(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka Sophia in 't Veld (A6-0034/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0033)

K hlasování vystoupili:

- Sophia in 't Veld, zpravodajka, uvedla, co se týče ústního pozměňovacího návrhu, jehož předložení oznámil John Purvis, že pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, ovlivní i další části textu, z nichž pozměňovací návrhy 19, 20 a 21, a některé části by měly být následně změněny;

- John Purvis předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 20 a upřesnil změny, které bude třeba provést v textu;

- Alain Lipietz předložil ústní pozměňovací návrh ke všem pozměňovacím návrhům, které se týkají nabídkového řízení;

- Ieke van den Burg vystoupila k pozměňovacímu návrhu 20;

- Sophia in 't Veld upřesnila, že ústní pozměňovací návrh, který předložil John Purvis, se týká pozměňovacích návrhů 19, 20 a 21, bodu odůvodnění Q, změn 10 a 17 a bodu 19;

- Gilles Savary, zpravodaj a John Purvis vystoupili k průběhu hlasování;

- zpravodaj předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 37.

Právní upozornění - Ochrana soukromí