Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 februari 2005 - Strasbourg

3. Uttalande av talmannen

Talmannen redogjorde i korta drag för det möte som ägt rum dagen innan i Bryssel mellan medlemsstaternas stats- och regeringschefer, rådets och kommissionens ordförande, parlamentets talman och Förenta staternas president, George W. Bush.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy