Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 februari 2005 - Strasbourg

4. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Sam Rainsy, ledare för ett av oppositionspartierna i Kambodja, som hade tagit plats på åskådarläktaren, och erinrade om läget i Kambodja när det gäller mänskliga rättigheter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy