Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0095/2005

Debatten :

PV 23/02/2005 - 5

Stemmingen :

PV 23/02/2005 - 9.5

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 23 februari 2005 - Straatsburg

5. Betrekkingen van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Betrekkingen van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, Philippe Morillon, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Sebastiano (Nello) Musumeci, namens de UEN-Fractie, Edward McMillan-Scott, Carlos Carnero González, Ignasi Guardans Cambó en Cem Özdemir.

VOORZITTER: Antonios TRAKATELLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door: Adriana Poli Bortone, Louis Grech, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Tokia Saïfi, Panagiotis Beglitis, Giorgos Dimitrakopoulos, Béatrice Patrie, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Francisco José Millán Mon, Camiel Eurlings, Ioannis Kasoulides, Armin Laschet, Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pasqualina Napoletano en Carlos Carnero González, namens de PSE-Fractie, over het Middellandse-Zeebeleid (B6-0095/2005);

- Luisa Morgantini, Adamos Adamou, Dimitrios Papadimoulis, Kyriacos Triantaphyllides en Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, over de betrekkingen van de EU met het Middellandse-Zeegebied (B6-0100/2005);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, David Hammerstein Mintz en Daniel Marc Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over het Euromedproces (B6-0101/2005);

- Adriana Poli Bortone en Sebastiano (Nello) Musumeci, namens de UEN-Fractie, over de betrekkingen van de Europese Unie en het Middellandse-Zeegebied (B6-0108/2005);

- João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Tokia Saïfi, namens de PPE-DE-Fractie, over het Europees-mediterrane partnerschap (B6-0114/2005);

- Philippe Morillon, Emma Bonino, Marielle De Sarnez en Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, over de betrekkingen van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied (B6-0117/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 23.02.2005

Juridische mededeling - Privacybeleid