Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2005 - Στρασβούργο

11. Διορθώσεις ψήφου

Οι ακόλουθοι βουλευτές ανακοινώνουν τις διορθώσεις ψήφου ως εξής:

Έκθεση Ilda Figueiredo - A6-0035/2005

- τροπολογία 1

   υπέρ: Ewa Klamt

- παράγραφος 5, παύλα 7

   υπέρ: Åsa Westlund

Ο John Purvis ήταν παρών αλλά δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία επί της εκθέσεως Proinsias De Rossa (A6-0003/2005).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.10 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου