Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 8. marca 2005 - Štrasburg

11. Opravy výsledkov hlasovania

Nasledujúci poslanci požiadali o opravu výsledkov hlasovania o týchto bodoch:

Správa: Ilda Figueiredo - A6-0035/2005

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 1

   za: Ewa Klamt

- odsek 5, odrážka 7

   za: Åsa Westlund

John Purvis bol prítomný, ale nezúčastnil sa na hlasovaní o správe Proinsias De Rossa (A6-0003/2005).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.40 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.10 hod.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia