Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 8 marca 2005 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oficjalne powitanie
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Składanie dokumentów
 6.Kontynuacja platformy działania Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet (Pekin + 10) (debata)
 7.Sytuacja społeczna w Unii (debata)
 8.System Ujednoliconych Preferencji Celnych * (debata)
 9.Głosowanie
  
9.1.Organizacja zgodnie z nową strukturą komitetów właściwych w dziedzinie usług finansowych***I
  
9.2.Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego ***II (głosowanie)
  
9.3.Zabezpieczenie społeczne mające zastosowanie do pracowników i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ***II (głosowanie)
  
9.4.Wspólnotowa licencja kontrolera ruchu lotniczego ***I (głosowanie)
  
9.5.Europejski Bank Inwestycyjny (2003) (głosowanie)
  
9.6.Sytuacja społeczna w Unii (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 13.Termin składania poprawek
 14.Rewizja Traktatu o nierozprzestrzenianiu / Broń jądrowa w Korei Północnej i w Iranie (debata)
 15.Sytuacja w Libanie (debata)
 16.Usługi na rynku wewnętrznym / Zdolność patentowa oprogramowania (debata)
 17.Tura pytań (pytania do Komisji)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.System Ujednoliconych Preferencji Celnych * (ciąg dalszy debaty)
 20.Obrady Komisji Petycji (2003-2004) (debata)
 21.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w roku 2004 (debata)
 22.Procedura budżetowa na rok 2006 - Projekt budżetu korygującego 1/2005- Preliminarz do budżetu korygującego na rok budżetowy 2005 (debata)
 23.Planowany handel komórkami jajowymi (debata)
 24.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (156 kb) Lista obecności (60 kb)    Głosowanie imienne (200 kb) 
 
Protokół (124 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (49 kb) Głosowanie imienne (96 kb) 
 
Protokół (215 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (131 kb) Głosowanie imienne (103 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności