Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0251/2005

Συζήτηση :

PV 14/04/2005 - 16.3

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2005 - 17.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2005 - Στρασβούργο

16.3. Λαμπεντούσα

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0251/2005, B6-0254/2005, B6-0262/2005, B6-0263/2005 και B6-0267/2005

Raül Romeva i Rueda παρουσιάζει πρόταση ψηφίσματος

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Luca Romagnoli ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κανονισμού ζητεί την απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (ο Πρόεδρος του επισημαίνει ότι έπρεπε να είχε ειδοποιήσει το Προεδρείο για την πρόθεσή του αυτή τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα).

Οι Μάριος Ματσάκης, Erik Meijer και Martine Roure παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bernd Posselt, Proinsias De Rossa και Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.04.2005

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου