Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0251/2005

Debatten :

PV 14/04/2005 - 16.3

Stemmingen :

PV 14/04/2005 - 17.3

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 14 april 2005 - Straatsburg

17.3. Lampedusa (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0251/2005, B6-0254/2005, B6-0262/2005, B6-0263/2005 en B6-0267/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0251/2005

(ter vervanging van B6-0251/2005, B6-0254/2005, B6-0262/2005 en B6-0263/2005):

ingediend door de volgende leden:

Pasqualina Napoletano, Martine Roure en Giovanni Claudio Fava, namens de PSE-Fractie,

Lapo Pistelli, Sarah Ludford en Alexander Nuno Alvaro, namens de ALDE-Fractie,

Monica Frassoni en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie,

Giusto Catania, Fausto Bertinotti, Marco Rizzo, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2005)0138)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Bernd Posselt verzocht, namens de PPE-DE-Fractie, om een HS over de eindstemming.

(Ontwerpresolutie B6-0267/2005 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid