Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Czwartek, 14 kwietnia 2005 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Doping w sporcie (debata)
 4.Różnorodność kulturowa (debata)
 5.Odtworzenie południowej populacji morszczuka europejskiego i homara * - Zasoby soli * (debata)
 6.Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej
 7.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 9.Oficjalne powitanie
 10.Głosowanie
  
10.1.Zasoby soli * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.2.Przydatność do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I (głosowanie)
  
10.3.Odtworzenie południowej populacji morszczuka europejskiego i homara * (głosowanie)
  
10.4.Stan integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich (głosowanie)
  
10.5.Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2003 r.) (głosowanie)
  
10.6.Europejska Strategia Bezpieczeństwa (głosowanie)
  
10.7.Doping w sporcie (głosowanie)
  
10.8.Różnorodność kulturowa (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Przesunięcie środków
 15.Susza w Portugalii (debata)
 16.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
16.1.Bangladesz
  
16.2.Pomoc humanitarna uchodźcom z Sahary Zachodniej
  
16.3.Lampedusa
 17.Głosowanie
  
17.1.Bangladesz (głosowanie)
  
17.2.Pomoc humanitarna uchodźcom z Sahary Zachodniej (głosowanie)
  
17.3.Lampedusa (głosowanie)
  
17.4.Susza w Portugalii (głosowanie)
 18.Korekty do głosowania
 19.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 20.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 21.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 51 Regulaminu)
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (182 kb) Lista obecności (54 kb)    Wyniki głosowań imiennych (635 kb) 
 
Protokół (125 kb) Lista obecności (21 kb) Wyniki głosowania (97 kb) Wyniki głosowań imiennych (329 kb) 
 
Protokół (202 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (172 kb) Wyniki głosowań imiennych (200 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności