Index 
Jegyzőkönyv
PDF 202kWORD 128k
2005. április 14., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Doppingolás a sportban (vita)
 4.Kulturális sokszínűség (vita)
 5.Déli szürke tőkehalak és norvég homárok állománya * - Nyelvhalállományok * (vita)
 6.A következő plenáris ülésszak napirendje
 7.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 8.Kérelem a parlamenti mentelmi jog érvényesítésére
 9.Köszöntés
 10.Szavazások órája
  
10.1.Nyelvhalállományok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
10.2.Gépjárművek újrafelhasználhatósága, újrafeldolgozhatósága és hasznosíthatósága ***I (szavazás)
  
10.3.Déli szürke tőkehalak és norvég homárok állománya * (szavazás)
  
10.4.A regionális integráció helyzete a Nyugat-Balkánon (szavazás)
  
10.5.Közös kül- és biztonságpolitika (2003) (szavazás)
  
10.6.Európai biztonsági stratégia (szavazás)
  
10.7.Doppingolás a sportban (szavazás)
  
10.8.Kulturális sokszínűség (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.A szavazatok helyesbítései
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Előirányzatok átcsoportosítása
 15.Aszály Portugáliában (vita)
 16.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
16.1.Banglades
  
16.2.Humanitárius segély a nyugat-szaharai menekültek részére
  
16.3.Lampedusa
 17.Szavazások órája
  
17.1.Banglades (szavazás)
  
17.2.Humanitárius segély a nyugat-szaharai menekültek részére (szavazás)
  
17.3.Lampedusa (szavazás)
  
17.4.Aszály Portugáliában (szavazás)
 18.A szavazatok helyesbítései
 19.A parlamentközi küldöttségek tagjai
 20.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 21.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)
 22.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 23.A következő ülések időpontjai
 24.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKSÉG:
Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

a Tanács és a Bizottság

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2005)0112 - C6-0089/2005 - 2005/0032(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

ECON

véleménynyilvánításra felkért

ITRE

- Javaslat a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről és az 1434/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0086 - C6-0094/2005 - 2005/0014(CNS)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

PECH

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a hitelintézetek üzleti tevékenységének megkezdéséről és annak folytatásáról (átdolgozás) (COM(2004)0486 [01] - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

ECON

véleménynyilvánításra felkért

JURI

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a befektetési társaságok és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozás) (COM(2004)0486 [02] - C6-0144/2004 - 2004/0159(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

ECON

véleménynyilvánításra felkért

JURI


3. Doppingolás a sportban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Nikolaos Sifunakis, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A sportban való doppingolás elleni küzdelem (B6-0168/2005)

Nikolaos Sifunakis kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Joe Borg (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Manolis Mavrommatis, PPE-DE, Teresa Riera Madurell, PSE, Hannu Takkula, ALDE, Jean-Luc Bennahmias, Verts/ALE, Georgios Toussas, GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, független, Pál Schmitt, Christa Prets, Hans-Peter Martin, Christopher Beazley és Joe Borg.

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalási indítványt nyújtották be:

- Nikolaos Sifunakis, a CULT bizottság nevében, a sportban való doppingolás elleni küzdelemről (B6-0215/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.04.14-i jegyzőkönyv 10.7. pont


4. Kulturális sokszínűség (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Nikolaos Sifunakis, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az UNESCO egyezménytervezete - kulturális sokszínűség (B6-0169/2005)

Nikolaos Sifunakis kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Joe Borg (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Ruth Hieronymi, PPE-DE, Christa Prets, PSE, Mojca Drčar Murko, ALDE, Helga Trüpel, Verts/ALE, és Miguel Portas, GUE/NGL.

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Matteo Salvini, IND/DEM, Marcin Libicki, UEN, Koenraad Dillen, független, Doris Pack, María Badía i Cutchet, Vasco Graça Moura, Henri Weber és Joe Borg.

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalási indítványt nyújtották be:

- Nikolaos Sifunakis, a CULT bizottság nevében, a kulturális tartalmak és művészi kifejezések sokszínűsége védelmével kapcsolatos egyezmény irányában kifejtett munkáról (B6-0216/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.04.14-i jegyzőkönyv 10.8. pont


5. Déli szürke tőkehalak és norvég homárok állománya * - Nyelvhalállományok * (vita)

Jelentés, melynek tárgya javaslat tanácsi rendeletre a déli szürketőkehal- és norvéghomár-állománynak a Cantabriai-tengerben és az Ibériai-félsziget nyugati részén történő helyreállításáról és a 850/98/EK rendelet módosításáról [COM(2003)0818 - C5-0042/2004 - 2003/0318(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0051/2005)

Jelentés, melynek tárgya javaslat tanácsi rendeletre a La Manche-csatorna nyugati része és a Gascogne-i-öböl nyelvhal-állományának helyreállításáról [COM(2003)0819 - C5-0047/2004 - 2003/0327(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Philippe Morillon (A6-0050/2005)

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Rosa Miguélez Ramos előterjeszti a jelentést (A6-0051/2005).

Philippe Morillon előterjeszti a jelentést (A6-0050/2005).

Felszólal: Daniel Varela Suanzes-Carpegna, PPE-DE, Bernard Poignant, PSE, Josu Ortuondo Larrea, ALDE, Marie-Hélène Aubert, Verts/ALE, Pedro Guerreiro, GUE/NGL, Seán Ó Neachtain, UEN, Duarte Freitas, Luis Manuel Capoulas Santos, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler és Joe Borg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.04.14-i jegyzőkönyv 10.3. pont és 10.1. pont


ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI
alelnök

6. A következő plenáris ülésszak napirendje

Az Elnökök Értekezletének mai ülését követően az elnök a következő változtatásokat javasolja a 2005.4.27-28-i ülések napirendjében:

szerda

A Bizottság nyilatkozata a romák helyzetéről az Európai Unióban (57. pont), a benyújtási határidők meghosszabbodnak a következőképpen:

- állásfoglalási indítványok: 2005.4.20., 12.00 óra

- módosítások és közös állásfoglalási indítványok: 2005.4.25., 12.00 óra.

csütörtök

Carmen Fraga Estévez-jelentés: A Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása (71. pont), visszavonva.

A Parlament hozzájárulását adja ezekhez a változtatásokhoz.


7. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhezkapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács által elfogadott közös álláspont a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (11979/1/2004 - 16120/2004 - COM(2005)0083 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD))
A következõ bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: JURI

- A Tanács által 2005. március 8-án elfogadott közös álláspont a negyedéves, intézményi szektoronkénti nem pénzügyi számlák összeállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (15235/1/2004 - COM(2005)0135 - C6-0091/2005 - 2003/0296(COD))
A következõ bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: ECON

- A Tanács 2005. április 4-i közös álláspontja az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal történő módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és gyermekápolási cikkek) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (05467/1/2005 - 01182/2005 - COM(2005)0143 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD))
A következõ bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: ENVI

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2005.4.15.


8. Kérelem a parlamenti mentelmi jog érvényesítésére

Luca Romagnoli kérelmet továbbít az elnökségnek Bruno Gollnisch parlamenti mentelmi jogának érvényesítése iránt a Franciaországban végbement események kapcsán.

Bruno Gollnisch jelzi beleegyezését.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (3) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


9. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az Armen Roustamyan úr által vezetett örmény parlamenti küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


10. Szavazások órája

A szavazás eredményei részletesen (módosító indítványok, külön és részenkénti szavazatok stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú mellékletében találhatók.


10.1. Nyelvhalállományok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya javaslat tanácsi rendeletre a La Manche-csatorna nyugati része és a Gascogne-i-öböl nyelvhal-állományának helyreállításáról [COM(2003)0819 - C5-0047/2004 - 2003/0327(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Philippe Morillon (A6-0050/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0128)


10.2. Gépjárművek újrafelhasználhatósága, újrafeldolgozhatósága és hasznosíthatósága ***I (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról [COM(2004)0162 - C5-0126/2004 - 2004/0053(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Holger Krahmer (A6-0004/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0129)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0129)


10.3. Déli szürke tőkehalak és norvég homárok állománya * (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya javaslat tanácsi rendeletre a déli szürketőkehal- és norvéghomár-állománynak a Cantabriai-tengerben és az Ibériai-félsziget nyugati részén történő helyreállításáról és a 850/98/EK rendelet módosításáról [COM(2003)0818 - C5-0042/2004 - 2003/0318(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0051/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0130)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0130)


10.4. A regionális integráció helyzete a Nyugat-Balkánon (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B6-0094/2005/rev.

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0131)

Felszólalások a szavazásról:

- Anders Samuelsen, az AFET bizottság nevében, aki hangsúlyozza, hogy azon módosítások szövegében, amelyek nem a FYROM jövőbeli elnevezésének kérdésével foglalkoznak, az országra Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságként kell hivatkozni,

- Doris Pack kifejezi egyetértését ezzel az indítvánnyal, és javasolja a 16. és 20. módosítások elfogadását.


10.5. Közös kül- és biztonságpolitika (2003) (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) főbb vonatkozásai és alapvető választási lehetőségei - beleértve az Európai Közösségek 2003. évi általános költségvetését érintő pénzügyi hatásokat - tárgyában a Tanács által az Európai Parlamentnek tett éves jelentés [8412/2004 – 2004/2172(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A6-0062/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0132)

Felszólalások a szavazásról:

- Francesco Enrico Speroni, aki kéri, hogy a 13. módosítást – melyet a szavazási listán azonosnak tekintenek az 1/rev. és a 10. módosítással – külön bocsássák szavazásra.


10.6. Európai biztonsági stratégia (szavazás)

Jelentés az európai biztonsági stratégia végrehajtásáról [2004/2167(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Helmut Kuhne (A6-0072/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0133)

Felszólalások a szavazásról:

- Helmut Kuhne (előadó) a (8) bekezdéshez szóbeli módosító javaslatot terjeszt elő, melyet elfogadnak,

- Angelika Beer, Verts/ALE, a (44) bekezdéshez szóbeli módosító javaslatot terjeszt elő, melyet elfogadnak.


10.7. Doppingolás a sportban (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B6-0215/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0134)


10.8. Kulturális sokszínűség (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B6-0216/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0135)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.


12. A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Rosa Miguélez Ramos -jelentés - A6-0051/2005

- módosítás: 29

ellene: Luís Queiró


- állásfoglalás (egészében)

mellette: Hans-Peter Martin

A regionális integráció helyzete a Nyugat-Balkánon - B6-0094/2005

- módosítás: 45

tartózkodás: Linda McAvan, Gary Titley

- módosítás: 25

ellene: Marios Matsakis

Elmar Brok -jelentés - A6-0062/2005

- bekezdés: 14

ellene: Malcolm Harbour

- állásfoglalás (egészében)

mellette: Alexander Radwan

Helmut Kuhne -jelentés - A6-0072/2005

- állásfoglalás (egészében)

mellette: Maria da Assunção Esteves

(A 12.40 órakor megszakított ülést 15 órakor folytatják.)


ELNÖKSÉG:
Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Szavazatok helyesbítése:

2005.4.12-i ülésnap

Ona Juknevičienė -jelentés - A6-0063/2005
- módosítás: 11
   mellette: Jan Marinus Wiersma

- módosítás: 1, 1. rész
   mellette: Jan Marinus Wiersma, Dorette Corbey

- módosítás: 4
   mellette: Jan Marinus Wiersma, Dorette Corbey

- módosítás: 5
   mellette: Jan Marinus Wiersma, Paul van Buitenen, Dorette Corbey

- módosítás: 2
   mellette: Ieke van den Burg, Dorette Corbey

- módosítás: 9
   mellette: Jan Marinus Wiersma, Nils Lundgren, Hélène Goudin

  • módosítás: 10
    ellene: Nils Lundgren, Dorette Corbey

Glenys Kinnock -jelentés - A6-0075/2005

- módosítás: 13
   tartózkodás: Louis Grech

- állásfoglalás (egészében)
   tartózkodás: Louis Grech

2005.4.13-i ülésnap

Geoffrey Van Orden -jelentés - A6-0078/2005
- módosítás: 5
   ellene: Rainer Wieland, Henri Weber

- módosítás: 3
   mellette: Ole Christensen, Dan Jørgensen,

- állásfoglalás (egészében)
   mellette: Poul Nyrup Rasmussen

Helmuth Markov -jelentés - A6-0073/2005
- módosítás: 38
   ellene: Rainer Wieland

Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. március 22–23.) - (RC-B6-0225/2005)
- módosítás: 4
   mellette: Rainer Wieland

- állásfoglalás (egészében)
   mellette: Rainer Wieland, Anne Laperrouze

°
° ° °

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


14. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 02/2005-ös átcsoportosítására irányuló javaslatát (C6-0055/2005 - SEC(2005)0184 final).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 03/2005-ös átcsoportosítására irányuló javaslatát (C6-0056/2005 - SEC(2005)0185 final).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24 cikke (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 08/2005-ös átcsoportosítására irányuló javaslatát (C6-0057/2005 - SEC(2005)0296 final).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24 cikke (3) bekezdése értelmében.


15. Aszály Portugáliában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Aszály Portugáliában

Joe Borg (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luís Queiró, PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos, PSE, Ignasi Guardans Cambó, ALDE, Pedro Guerreiro, GUE/NGL, Carlos Coelho, Paulo Casaca, Miguel Portas, Eija-Riitta Korhola, Jamila Madeira és Joe Borg.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványok:

Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca és Jamila Madeira, PSE, az aszály miatti súlyos portugáliai helyzetről (B6-0255/2005);

Luís Queiró és José Ribeiro e Castro, PPE-DE, a portugáliai aszályról (B6-0258/2005);

Jan Mulder és Ignasi Guardans Cambó, ALDE, a portugáliai aszályról (B6-0259/2005);

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Giusto Catania, Helmuth Markov, Adamos Adamou és Miguel Portas, GUE/NGL, a portugáliai aszály következményeiről (B6-0260/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.04.14-i jegyzőkönyv 17.4. pont


16. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalási indítványok címeit és szerzőit lásd a 2005.04.12-i jegyzőkönyv 5. pontjában)


16.1. Banglades

Állásfoglalási indítványok: B6-0252/2005, B6-0256/2005, B6-0265/2005, B6-0266/2005, B6-0268/2005 és B6-0270/2005

Carl Schlyter, Thomas Mann és Erik Meijer állásfoglalási indítványokat terjeszt elő.

Felszólal: Charles Tannock, PPE-DE, Daniel Strož, GUE/NGL, Bastiaan Belder, IND/DEM, Ryszard Czarnecki, független, Nirj Deva és Joe Borg (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.04.14-i jegyzőkönyv 17.1. pont


16.2. Humanitárius segély a nyugat-szaharai menekültek részére

Állásfoglalási indítványok: B6-0250/2005, B6-0253/2005, B6-0257/2005, B6-0261/2005 és B6-0264/2005

Ignasi Guardans Cambó, Raül Romeva i Rueda, Miguel Portas, Karin Scheele és José Javier Pomés Ruiz állásfoglalási indítványokat terjeszt elő.

Felszólal: Ioannis Varvitsiotis, PPE-DE, Ana Maria Gomes, PSE, Pedro Guerreiro, GUE/NGL, Luca Romagnoli, független, Iratxe García Pérez és Joe Borg (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.04.14-i jegyzőkönyv 17.2. pont


16.3. Lampedusa

Állásfoglalási indítványok: B6-0251/2005, B6-0254/2005, B6-0262/2005, B6-0263/2005 és B6-0267/2005

Raül Romeva i Rueda állásfoglalási indítványt terjeszt elő.

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Luca Romagnoli, aki az Eljárási Szabályzat 167. cikke alapján előzetes kérdést tesz fel. (Az elnök azt válaszolja, hogy ebbéli szándékát legalább 24 órával előre be kellett volna jelentenie.).

Marios Matsakis, Erik Meijer és Martine Roure állásfoglalási indítványokat terjeszt elő.

Felszólal: Stefano Zappalà, PPE-DE, Pasqualina Napoletano, PSE, Bernd Posselt, Proinsias De Rossa és Joe Borg (a Bizottság tagja)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.04.14-i jegyzőkönyv 17.3. pont


17. Szavazások órája

A szavazás eredményei részletesen (módosító indítványok, külön és részenkénti szavazatok stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú mellékletében találhatók.


17.1. Banglades (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B6-0252/2005, B6-0256/2005, B6-0265/2005, B6-0266/2005, B6-0268/2005 és B6-0270/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY: RC-B6-0252/2005

(amely a B6-0252/2005, B6-0256/2005, B6-0265/2005, B6-0266/2005, B6-0268/2005 és B6-0270/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Thomas Mann és Charles Tannock, PPE-DE,

Pasqualina Napoletano és Glyn Ford, PSE,

Johan Van Hecke, ALDE,

Jean Lambert, Gérard Onesta és Jillian Evans, Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto és Luisa Morgantini, GUE/NGL,

Bastiaan Belder, IND/DEM,

Anna Elzbieta Fotyga, UEN

Elfogadva (P6_TA(2005)0136)


17.2. Humanitárius segély a nyugat-szaharai menekültek részére (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B6-0250/2005, B6-0253/2005, B6-0257/2005, B6-0261/2005 és B6-0264/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY: RC-B6-0250/2005

(amely a B6-0250/2005, B6-0253/2005, B6-0257/2005, B6-0261/2005 és B6-0264/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt és Thomas Mann, PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Karin Scheele és Carlos Carnero González, PSE,

Philippe Morillon, ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE

Willy Meyer Pleite, Jonas Sjöstedt, Feleknas Uca, Vittorio Agnoletto és Marco Rizzo, GUE/NGL

Elfogadva (P6_TA(2005)0137)


17.3. Lampedusa (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B6-0251/2005, B6-0254/2005, B6-0262/2005, B6-0263/2005 és B6-0267/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY: RC-B6-0251/2005

(amely a B6-0251/2005, B6-0254/2005, B6-0262/2005 és B6-0263/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Pasqualina Napoletano, Martine Roure és Giovanni Claudio Fava, PSE,

Lapo Pistelli, Sarah Ludford és Alexander Nuno Alvaro, ALDE,

Monica Frassoni és Hélène Flautre, Verts/ALE,

Giusto Catania, Fausto Bertinotti, Marco Rizzo, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini és Vittorio Agnoletto, GUE/NGL

Elfogadva (P6_TA(2005)0138)

Felszólalások a szavazásról:

Bernd Posselt, PPE-DE, aki név szerinti szavazást kér a zárószavazásra.

(B6-0267/2005 állásfoglalási indítvány tárgytalan.)


17.4. Aszály Portugáliában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B6-0255/2005, B6-0258/2005, B6-0259/2005 és B6-0260/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY: RC-B6-0255/2005

(amely a B6-0255/2005, B6-0258/2005, B6-0259/2005 és B6-0260/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Luís Queiró, José Ribeiro e Castro és Carlos Coelho, PPE-DE,

Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca és Jamila Madeira, PSE,

Jan Mulder és Ignasi Guardans Cambó, ALDE,

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Giusto Catania, Helmuth Markov, Adamos Adamou és Miguel Portas, GUE/NGL

Elfogadva (P6_TA(2005)0139)


18. A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Aszály Portugáliában – RC- B6-0255/2005

- módosítás 2

   mellette: Daniel Caspary, Lívia Járóka, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

- módosítás 3

   mellette: Rainer Wieland


19. A parlamentközi küldöttségek tagjai

A PSE képviselőcsoport indítványára a Parlament jóváhagyja Joel Hasse Ferreira tagként való kinevezését az EU-Törökország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttségbe.


20. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

AFET bizottság:

- - A fegyverkivitelről szóló hatodik éves beszámoló (2005/2013(INI))

JURI bizottság:

- Jobb jogalkotás 2004: a szubszidiaritás elvének alkalmazása – 12. éves jelentés (2005/2055(INI))

- Az új jogi eszközök, a szubszidiaritás és arányosság elve, valamint az igazságszolgáltatás reformja az Alkotmányban (2005/2019(INI))
(véleménynyilvánításra felkért bizottság: AFCO)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az Eljárási Szabályzat 114. cikke)

LIBE bizottság:

- Terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információk és bűnüldözési operatív információk cseréje (2005/2046(INI))

- Kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében (2005/2044(INI))

Bizottságok közötti megerősített együttműködés

JURI bizottság

- - Az új jogi eszközök, a szubszidiaritás és arányosság elve, valamint az igazságszolgáltatás reformja az Alkotmányban (2005/2019(INI))
Bizottságok közötti megerősített együttműködés JURI, AFCO

(az Elnökök Értekezletének 2005.04.07-i határozatát követően)

A bizottságok felkérése

BUDG bizottság

- - Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFCO
véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, BUDG

DEVE bizottság

- A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó eljárások a tagállamokban (14203/2004 - C6-0200/2004 - 2000/0238(CNS))
A következõ bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: LIBE
véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, BUDG, JURI, FEMM

FEMM bizottság

- "Fiatalok akcióban" program a 2007-2013 közötti időszakra (COM(2004)0471 - C6-0096/2004 - 2004/0152(COD))
A következõ bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: CULT
véleménynyilvánításra felkért: AFET, BUDG, CONT, EMPL, LIBE, FEMM


21. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

2/2005

Marie-Noëlle Lienemann, Glyn Ford, Caroline Lucas, Vittorio Agnoletto és Harlem Désir

30

3/2005

Maciej Marian Giertych, Godfrey Bloom és Patrick Louis

32

4/2005

Graham Watson

26

5/2005

Caroline Lucas, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip Bushill-Matthews és Alain Lipietz

47

6/2005

Cristiana Muscardini

96

7/2005

Marie Anne Isler Béguin és Milan Horáček

28

8/2005

Marie Anne Isler Béguin

26

9/2005

Robert Evans és Neena Gill

16

10/2005

Andreas Mölzer

11

11/2005

Glyn Ford

27

12/2005

Maciej Marian Giertych, Johannes Blokland, Kathy Sinnott és Patrick Louis

26

13/2005

Diana Wallis, Charles Tannock, Catherine Stihler és Jean Lambert

64

14/2005

Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope és Luis Herrero-Tejedor

16

15/2005

Marielle De Sarnez és Bernard Lehideux

32

16/2005

Daniel Marc Cohn-Bendit, Andrew Duff, Alain Lamassoure és Hannes Swoboda

26

17/2005

Maciej Marian Giertych és Sylwester Chruszcz

15

18/2005

Michael Cramer, Bronisław Geremek, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer és Paul Rübig

35

19/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys és Koenraad Dillen

12

20/2005

Neil Parish, David Casa, Marios Matsakis, Caroline Lucas és Miguel Portas

62


22. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


23. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2005.4.27. és 2005.4.28.


24. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 16.50 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Robert Evans, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat