Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0272/2005

Keskustelut :

PV 27/04/2005 - 8

Äänestykset :

PV 28/04/2005 - 9.14

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 28. huhtikuuta 2005 - Bryssel

9.14. Romanien tilanne Euroopan unionissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0272/2005, B6-0273/2005, B6-0274/2005, B6-0275/2005 ja B6-0276/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0272/2005

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0272/2005, B6-0273/2005, B6-0274/2005, B6-0275/2005 et B6-0276/2005):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jaime Mayor Oreja, Ewa Klamt ja Lívia Járóka PPE-DE-ryhmän puolesta,
Hannes Swoboda, Martine Roure, Katalin Lévai, Claude Moraes, Jan Marinus Wiersma, Enrique Barón Crespo ja Magda Kósáné Kovács PSE-ryhmän puolesta,
Viktória Mohácsi ALDE-ryhmän puolesta,
Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gérard Onesta Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Vittorio Agnoletto, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Ilda Figueiredo, Miguel Portas, Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0151)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

  • Gisela Kallenbach ehdotti tekstin osiin, joissa jäsenvaltioita, ehdokasvaltioita tai neuvostoa kehotetaan toimimaan, suullista tarkistusta, mutta koska yli 37 jäsentä vastusti sitä, tarkistusta ei hyväksytty;
  • Martine Roure PSE-ryhmän puolesta ehdotti 17 kohtaan suullista tarkistusta, joka raukesi, kun tarkistus 17/rev hyväksyttiin;
  • Elly de Groen-Kouwenhoven Verts/ALE-ryhmän puolesta ehdotti kahden uuden kohdan, 18 a ja 20 a, sisällyttämistä koskevia suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin;
  • Gisela Kallenbach ehdotti johdanto-osan H kappaleeseen suullista tarkistusta, joka hyväksyttiin.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö