Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0272/2005

Debatai :

PV 27/04/2005 - 8

Balsavimas :

PV 28/04/2005 - 9.14

Priimti tekstai :


Protokolas
Ketvirtadienis, 2005 m. balandžio 28 d. - Briuselis

9.14. Romų padėtis Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0272/2005, B6-0273/2005, B6-0274/2005, B6-0275/2005 ir B6-0276/2005

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, 14 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0272/2005

(pakeičiant B6-0272/2005, B6-0273/2005, B6-0274/2005, B6-0275/2005 et B6-0276/2005):

pateikti šių Parlamento narių:

Jaime Mayor Oreja, Ewa Klamt ir Lívia Járóka PPE-DE frakcijos vardu,
Hannes Swoboda, Martine Roure, Katalin Lévai, Claude Moraes ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu,
Viktória Mohácsi ALDE frakcijos vardu,
Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ir Gérard Onesta Verts/ALE frakcijos vardu,
Vittorio Agnoletto, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Ilda Figueiredo, Miguel Portas, Sylvia-Yvonne Kaufmann ir Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0151)

Paaiškinimai dėl balsavimo:

  • Gisela Kallenbach pateikė žodinį pakeitimą dėl dokumento, kuriame valstybės narės, šalys kandidatės arba Taryba raginamos veikti, momentų, į kurį atsižvelgę daugiau kaip 37 narių balsavo „prieš“ ir todėl pakeitimas nebuvo priimtas;
  • Martine Roure PSE frakcijos vardu pateikė 17 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo niekinis, nes buvo priimtas 17/rev. pakeitimas;
  • Elly de Groen-Kouwenhoven Verts/ALE frakcijos vardu pateikė žodinius pakeitimus, kuriais siekiama įtraukti naujas 18a ir 20a dalis, kurie buvo priimti;
  • Gisela Kallenbach pateikė žodinį H konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.
Teisinė informacija - Privatumo politika