Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0272/2005

Debatter :

PV 27/04/2005 - 8

Omröstningar :

PV 28/04/2005 - 9.14

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 28 april 2005 - Bryssel

9.14. Romernas situation i EU (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0272/2005, B6-0273/2005, B6-0274/2005, B6-0275/2005 och B6-0276/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0272/2005

(ersätter B6-0272/2005, B6-0273/2005, B6-0274/2005, B6-0275/2005 et B6-0276/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Jaime Mayor Oreja, Ewa Klamt och Lívia Járóka för PPE-DE-gruppen,
Hannes Swoboda, Martine Roure, Katalin Lévai, Claude Moraes, Jan Marinus Wiersma, Enrique Barón Crespo och Magda Kósáné Kovács för PSE-gruppen,
Viktória Mohácsi för ALDE-gruppen,
Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček och Gérard Onesta för Verts/ALE-gruppen,
Vittorio Agnoletto, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Ilda Figueiredo, Miguel Portas, Sylvia-Yvonne Kaufmann och Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P6_TA(2005)0151)

Inlägg om omröstningen:

  • Gisela Kallenbach lade fram ett muntligt ändringsförslag till de delar av texten i vilka medlemsstaterna, kandidatländerna eller rådet uppmanas vidta åtgärder. Eftersom flera än 37 ledamöter motsatte sig att det skulle beaktas godkändes det inte.
  • Martine Roure för PSE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 17. Ändringsförslaget förföll på grund av antagandet av ändringsförslag 17/ändr.
  • Elly de Groen-Kouwenhoven för Verts/ALE-gruppen, lade fram muntliga ändringsförslag med syfte att lägga till de nya punkterna 18a och 20a, som godkändes.
  • Gisela Kallenbach lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl H, som godkändes.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy