Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2005 - Straatsburg

12. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei I en mei II is rondgedeeld (PE 357.268/PDOJ); hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement)

Vergaderingen van 09.05.2005 t/m 12.05.2005

maandag

- geen wijzigingen

dinsdag

- geen wijzigingen

woensdag

- Verzoek van de IND/DEM-Fractie om toevoeging van de mondelinge vraag van Nigel Farage aan de Commissie (O6-0066/2005) over de maatregelen die de Commissie tegen het risico van belangenconflicten heeft genomen.

Het woord wordt gevoerd door Nigel Farage, die het verzoek toelicht, en Jens-Peter Bonde.

Bij HS (IND/DEM) (28 voor, 147 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek

Het woord wordt gevoerd door Nils Lundgren die mededeelt dat hij vóór dit verzoek had willen stemmen.

Carl Schlyter heeft laten weten dat hij vóór het verzoek had willen stemmen.

Vasco Graça Moura heeft laten weten dat hij tegen het verzoek had willen stemmen.

donderdag

- geen wijzigingen

Het woord wordt gevoerd door Hans-Peter Martin, die terugkomt op wat hij op 27 april 2005 in het kader van de opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang (punt 9 van de notulen van 27.04.2005) heeft gezegd en protesteert tegen het feit dat op de agenda van woensdag het verslag-Dombrovskis - A6-0106/2005 “ Raming van het Europees Parlement voor 2006“ is ingeschreven; er zou volgens hem sprake zijn van een procedurefout (de Voorzitter antwoordt hierover een brief van hem te hebben ontvangen en hem schriftelijk te zullen antwoorden).

Vergaderingen van 25.05.2005 en 26.05.2005

- geen wijzigingen

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid