Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2012(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0106/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0106/2005

Συζήτηση :

PV 11/05/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2005 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0181

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005 - Στρασβούργο

13. Κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2006 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοιμοβουλίου για το οικονομικό έτος 2006 (2005/2012(BUD)) - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Valdis Dombrovskis (A6-0106/2005)

Ο Valdis Dombrovskis παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Louis Grech, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Laima Liucija Andrikienė και Hans-Peter Martin, ο οποίος εκφράζει επιφυλάξεις ως προς την κανονικότητα της εγγραφής της εκθέσεως αυτής στην ώρα των ψηφοφοριών της επομένης, και διευκρινίζει ότι η απάντηση που έλαβε επί του θέματος αυτού από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.05.2005) δεν περιέχει, κατά τη γνώμη του, επαρκείς πληροφορίες, Hynek Fajmon, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig, Janusz Lewandowski (πρόεδρος της επιτροπής BUDG) ο οποίος αναφέρεται στην παρέμβαση του Hans-Peter Martin και διευκρινίζει ότι η διαδικασία ψηφοφορίας που ακολούθησε η επιτροπή είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό, και ο Hans-Peter Martin επί της τελευταίας αυτής παρεμβάσεως. Ο Πρόεδρος, αφού αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου του Κοινοβουλίου προς τον Hans-Peter Martin, τον καλεί, εφόσον εξακολουθεί να υποστηρίζει το αντίθετο, να κάνει χρήση των μέτρων που προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.05.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου