Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/2012(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0106/2005

Ingediende teksten :

A6-0106/2005

Debatten :

PV 11/05/2005 - 13

Stemmingen :

PV 12/05/2005 - 5.6

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0181

Notulen
Woensdag 11 mei 2005 - Straatsburg

13. Raming van het Europees Parlement voor 2006 (debat)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Parlement voor het begrotingsjaar 2006 (2005/2012(BUD)) - Begrotingscommissie. Rapporteur: Valdis Dombrovskis (A6-0106/2005)

Valdis Dombrovskis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-DE-Fractie, Louis Grech, namens de PSE-Fractie, Kyösti Tapio Virrankoski, namens de ALDE-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Laima Liucija Andrikienė en Hans-Peter Martin, die een voorbehoud maakt bij de regelmatigheid van de inschrijving van het verslag onder de stemmingen van morgen en preciseert dat het antwoord dat hij hierover van de Voorzitter heeft ontvangen (punt 12 van de notulen van 09.05.2005) zijns inziens ontoereikend is, Hynek Fajmon, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig, Janusz Lewandowski (voorzitter van de Commissie BUDG) over de woorden van Hans-Peter Martin en om erop te wijzen dat de stemming in de commissie conform de bepalingen van het Reglement had plaatsgevonden, en Hans-Peter Martin over deze woorden. De Voorzitter vat de inhoud van de brief van de Voorzitter aan Hans-Peter Martin samen en verzoekt hem een beroep te doen op de mogelijkheden waarin het Reglement voorziet, mocht hij bezwaar blijven maken.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 12.05.2005.

Juridische mededeling - Privacybeleid