Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2012(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0106/2005

Predkladané texty :

A6-0106/2005

Rozpravy :

PV 11/05/2005 - 13

Hlasovanie :

PV 12/05/2005 - 5.6

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0181

Zápisnica
Streda, 11. mája 2005 - Štrasburg

13. Odhady Európskeho parlamentu na rok 2006 (rozprava)

Správa o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2006 (2005/2012(BUD)) - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Valdis Dombrovskis (A6-0106/2005)

Valdis Dombrovskis uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber za skupinu PPE-DE, Louis Grech za skupinu PSE, Kyösti Tapio Virrankoski za skupinu ALDE, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, Laima Liucija Andrikienė a Hans-Peter Martin, ktorý vyjadril výhrady k regulárnosti zápisu tejto správy do programu zajtrajšieho hlasovania a ktorý uviedol, že odpoveď ktorú v tejto veci dostal od predsedu Parlamentu (bod 12 zápisnice zo dňa 09.05.2005) podľa neho neobsahuje dostatočné informácie, Hynek Fajmon, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig, Janusz Lewandowski (predseda výboru BUDG), ktorý reagoval na príspevok Hansa-Petra Martina a upresnil, že hlasovací postup vo výbore bol v súlade s rokovacím poriadkom a Hans-Peter Martin, ktorý reagoval na toto vystúpenie. Predsedajúci pripomenul obsah listu Hansovi-Petrovi Martinovi od predsedu a následne ho vyzval, aby v prípade, že bude naďalej naliehať na svojej námietke použil postup stanovený v rokovacom poriadku Parlamentu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 12.05.2005.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia