Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0272(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0118/2005

Ingediende teksten :

A6-0118/2005

Debatten :

PV 25/05/2005 - 18

Stemmingen :

PV 26/05/2005 - 8.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0189

Notulen
Donderdag 26 mei 2005 - Brussel

8.2. Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap (2001-2005) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/819/EG van de Raad betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005) (COM(2004)0781 - C6-0242/2004 - 2004/0272(COD)) - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Britta Thomsen (A6-0118/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0189)

Juridische mededeling - Privacybeleid