Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 26 mei 2005 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 4.Globale richtsnoeren voor het economisch beleid - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Agenda sociaal beleid (2006-2010) (debat)
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 8.Stemmingen
  
8.1.Niet-financiële kwartaalrekeningen institutionele sector ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap (2001-2005) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Overeenkomst EG/Chili inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Financiering van studies en modelprojecten met betrekking tot het gemeenschappelijk visserijbeleid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Protocol visserijovereenkomst EG/Ivoorkust (1 juli 2004 - 30 juni 2007) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Financiering gemeenschappelijk landbouwbeleid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (stemming)
  
8.9.Zitplaatsen en hoofdsteunen in motorvoertuigen ***II (stemming)
  
8.10.Veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van motorvoertuigen ***II (stemming)
  
8.11.Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen ***II (stemming)
  
8.12.Witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering ***I (stemming)
  
8.13.Wijziging actieprogramma's gelijke kansen voor mannen en vrouwen ***I (stemming)
  
8.14.Beschermingsinrichtingen aan de voorzijde op motorvoertuigen ***I (stemming)
  
8.15.Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ***I (stemming)
  
8.16.Toevoeging van vitamines, mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen ***I (stemming)
  
8.17.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  
8.18.Lichte wapens (voorbereidende commissie van de VN) (stemming)
  
8.19.Europese dienst voor extern optreden (stemming)
  
8.20.Arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten verrichten (stemming)
  
8.21.Betrekkingen EU-Rusland (stemming)
  
8.22.Bevordering en bescherming van de grondrechten (stemming)
  
8.23.Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (stemming)
  
8.24.Sociale agenda (2006-2010) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (157 kb) Presentielijst (54 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1840 kb) 
 
Notulen (122 kb) Presentielijst (21 kb) Stemmingsuitslagen (731 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (700 kb) 
 
Notulen (188 kb) Presentielijst (65 kb) Stemmingsuitslagen (215 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (424 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid