Indiċi 
Minuti
PDF 191kWORD 121k
Il-Ħamis, 26 ta' Mejju 2005 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill
 4.Linji gwida wiesgħin għall-politika ekonomika ġenerali - Linji ta' orjentazzjoni għall-politika tax-xogħol fl-Istati Membri * - Aġenda għall-politika soċjali (2006-2010) (dibattitu)
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 7.Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Kontijiet mhux finanzjarji ta' kull tliet xhur tas-setturi istituzzjonali ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Programm plurijennali għall-intrapriżi u l-imprenditorjat (2001-2005) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Aġġustament tas-salarji bażiċi u l-allowances applikabbli għall-persunal ta' l-Europol * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim KE/Ċilì dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Iffinanzjar għal studji u proġetti pilota għat-twettiq tal-politika komuni għas-sajd * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Protokoll ta' Ftehim KE/Kosta ta' l-Avorju dwar is- sajd (1 ta' Lulju 2004 sat-30 ta' Ġunju 2007) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.L-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Reviżjoni tal-ftehim ta' qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni (votazzjoni)
  
8.9.Sits u "head-rests" ta' vetturi bil-mutur ***II (votazzjoni)
  
8.10.Ċintorini ta' sigurtà u sistemi ta' trażżin f'vetturi bil-mutur ***II (votazzjoni)
  
8.11.Ankraġġi taċ-ċinturini ta' sigurtà ta' vetturi bil-mutur ***II (votazzjoni)
  
8.12.Ħasil ta' flus, inkluz l-iffinanzjar tat-terrorizmu ***I (votazzjoni)
  
8.13.Emenda tal-programmi ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ***I (votazzjoni)
  
8.14.Sistemi għall-protezzjoni ta' quddiem fuq vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)
  
8.15.Dikjarazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa għall-ikel ***I (votazzjoni)
  
8.16.Żieda ta' vitamini, ta' sustanzi minerali u ta' sustanzi oħrajn ma' l-ikel ***I (votazzjoni)
  
8.17.Linji ta' orjentazzjoni għall-politika tax-xogħol fl-Istati Membri * (votazzjoni)
  
8.18.Armi żgħar (UN prepcom) (votazzjoni)
  
8.19.Is-servizz Ewropew ta' azzjoni barranija (votazzjoni)
  
8.20.Kundizzjonijiet għall-użu ta' ħaddiema mobbli li jeffettwaw servizzi ta' interoperabilità ferrovjarji bejn il-fruntieri l (votazzjoni)
  
8.21.Relazzjonijiet UE/Russja (votazzjoni)
  
8.22.Promozzjoni u Protezzjoni tad-drittijiet fundamentali (votazzjoni)
  
8.23.Linji gwida wiesgħin għall-politika ekonomika ġenerali (votazzjoni)
  
8.24.Aġenda għall-politika soċjali (2006-2010) (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni
 10.Korrezzjonijiet ta' vot
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 12.Dati għas-seduti li jmiss
 13.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Miroslav OUZKÝ
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies (COM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)).

irreferut

responsabbli

ECON

opinjoni

BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Proposal for a Council regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea (COM(2005)0117 - C6-0131/2005 - 2005/0045(CNS)).

irreferut

responsabbli

PECH

opinjoni

BUDG, ENVI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC14/2005 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2005)0588 - C6-0132/2005 - 2005/2088(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC12/2005 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2005)0480 - C6-0133/2005 - 2005/2089(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 15/2005 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2005)0589 - C6-0134/2005 - 2005/2098(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 16/2005 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2005)0590 - C6-0135/2005 - 2005/2099(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 17/2005 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2005)0591 - C6-0136/2005 - 2005/2100(GBD)).

irreferut

responsabbli

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 297/95 dwar ħlasijiet pagabbli lill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (COM(2005)0106 - C6-0137/2005 - 2005/0023(CNS)).

irreferut

responsabbli

ENVI

opinjoni

BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Draft Council Regulation imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons impeding the peace process and breaking international law in the conflict in the Darfur region in Sudan (08910/2005 - C6-0138/2005 - 2005/0068(CNS)).

irreferut

responsabbli

LIBE

opinjoni

DEVE, ECON

- L-inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Isvezja dwar d-deċiżjoni kwadru tal-Kunsill dwar l-ordni ta' infurzar Ewropea u t-trasferiment ta' persuni kundannati bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)).

irreferut

responsabbli

LIBE


3. Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

- ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri dwar l-applikar proviżorju tal-protokoll li jiffissa l-possibiltajiet ta' sajd u l-kontribut finanzjarju previsti fil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Demokratika tal-Madagaskar dwar is-sajd 'il barra mill-Madagaskar, għall-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2004 u l-31 ta' Diċembru 2006;

- protokoll addizzjonali għall-ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min naħa waħda, u r-Rumanija, min naħa l-oħra, biex jikkunsidra l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, u tar-Repubblika tas-Slovakkja ma' l-Unjoni Ewropea


4. Linji gwida wiesgħin għall-politika ekonomika ġenerali - Linji ta' orjentazzjoni għall-politika tax-xogħol fl-Istati Membri * - Aġenda għall-politika soċjali (2006-2010) (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rakkommandazzjoni tal-Kummissjoni dwar linji gwida wiesgħin għall-politika ekonomika ġenerali ta' l-Istati Membri u tal-Komunità fil-qafas tal-linji gwida integrati għall-politika ta' l-impjiegi (perjodu 2005 - 2008) (COM(2005)01412005/2017(INI)) - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Robert Goebbels (A6-0150/2005)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji ta' orjentazzjoni għall-politika tax-xogħol fl-Istati Membri (COM(2005)0141 - C6-0111/2005 - 2005/0057(CNS)) - Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ana Mato Adrover (A6-0149/2005)

Rapport dwar l-Aġenda għall-politika soċjali (2006-2010) (2004/2191(INI)) - Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (A6-0142/2005)

Robert Goebbels ippreżenta r-rapport (A6-0150/2005).

Ana Mato Adrover ippreżentat ir-rapport (A6-0149/2005).

Ria Oomen-Ruijten ippreżentat ir-rapport (A6-0142/2005).

Tkellmu: Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Astrid Lulling (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Zita Gurmai (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), José Albino Silva Peneda f'isem il-grupp PPE-DE, Anne Van Lancker f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, John Whittaker f'isem il-grupp IND/DEM, Luca Romagnoli Membru mhux affiljat, u Gunnar Hökmark.

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi President

Tkellmu: Jan Andersson, Patrizia Toia, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Ieke van den Burg, Gabriele Zimmer, Andreas Mölzer, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Othmar Karas, Poul Nyrup Rasmussen, Tomáš Zatloukal, Joaquín Almunia, Vladimír Špidla u Ieke van den Burg, li għamel mistoqsija mwieġiba minn Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.23 ta' Minuti ta' 26.05.2005, punt 8.17 ta' Minuti ta' 26.05.2005 u punt 8.24 ta' Minuti ta' 26.05.2005 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 10.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.05)


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

5. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Korrezzjonijiet tal-vot

Data tas-seduta: 12.05.2005

Rapport Luis Herrero-Tejedor - A6-0111/2005

paragrafu 36

astensjoni: Bairbre de Brún

°
° ° °

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Gruppi ALDE u PPE-DE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

- Kumitat ECON

Sharon Margaret Bowles

- Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tal-Ġnus tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN)

Sharon Margaret Bowles

- Kumitat LIBE

Amalia Sartori ma baqax membru tal-kumitat.


7. Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Is-Sur Jean-Charles Marchiani, ex-Membru tal-Parlament Ewopew, ppreżenta lill-President talba għall-ħarsien ta' l-immunità u tal-privileġġi tiegħu ma' l-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Franċiża.

It-talba ġiet mgħoddija lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI, skond l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness 1 tal-Minuti.


8.1. Kontijiet mhux finanzjarji ta' kull tliet xhur tas-setturi istituzzjonali ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-posizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb li jiġi adottat Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kumpilazzjoni ta' kontijiet mhux finanzjarji ta' kull tliet xhur skond is-settur istituzzjonali (15235/1/2004 - C6-0091/2005 - 2003/0296(COD)) - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0152/2005)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 1)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Astrid Lulling għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Dikjarata approvata (P6_TA(2005)0188)


8.2. Programm plurijennali għall-intrapriżi u l-imprenditorjat (2001-2005) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/819/KE dwar il-programm plurijennali għall-intrapriżi u imprenditorjat, u b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) (2001-2005) (COM(2004)0781 - C6-0242/2004 - 2004/0272(COD)) - Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Britta Thomsen (A6-0118/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0189)


8.3. Aġġustament tas-salarji bażiċi u l-allowances applikabbli għall-persunal ta' l-Europol * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu bil-ħsieb li tiġi adottata Deċiżjoni tal-Kunsill li taġġusta s-salarji bażiċi kif ukoll l-allowances u r-rimborsi tal-persunal ta' l-Europol (5429/2005 - C6-0037/2005 - 2005/0803(CNS)) - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Claude Moraes (A6-0139/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 3)

INIZJATTIVA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Rifjut b'votazzjoni unika

Il-kwistjoni ġiet postposta, skond l-Artikolu 52 (3), tar-Regoli ta' Proċedura, lill-kumitat kompetenti, speċifikament il-Kumitat LIBE.


8.4. Ftehim KE/Ċilì dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2004)0829 - C6-0011/2005 - 2004/0289(CNS)) - Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0100/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0190)


8.5. Iffinanzjar għal studji u proġetti pilota għat-twettiq tal-politika komuni għas-sajd * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2000/439/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 dwar il-kontribut finanzjarju tal-Komunità għall-ispejjeż li daħlu l-Istati Membri għall-ġbir ta' l-informazzjoni, kif ukoll fl-iffinanzjar ta' studji u proġetti pilota biex tiġi implimentata l-politka komuni dwar is-sajd. (COM(2004)0618 - C6-0243/2004 - 2004/0213(CNS)) - Kumitat dwar is-Sajd. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0113/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0191)


8.6. Protokoll ta' Ftehim KE/Kosta ta' l-Avorju dwar is- sajd (1 ta' Lulju 2004 sat-30 ta' Ġunju 2007) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-possibilitajiet ta' sajd u l-kumpens finanzjarju previsti fil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta ta' l-Avorju dwar is-sajd 'il barra mill-Kosta ta' l-Avorju, għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2004 sat-30 ta' Ġunju 2007 (COM(2004)0619 - C6-0138/2004 - 2004/0211(CNS)) - Kumitat dwar is-Sajd. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0114/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0192)


8.7. L-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni (COM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)) - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Agnes Schierhuber (A6-0127/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0193)


8.8. Reviżjoni tal-ftehim ta' qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-reviżjoni tal-ftehim ta' qafas bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (2005/2076(ACI)) - Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0147/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 8)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Tkellem Jo Leinen (rapporteur).

Adottata (P6_TA(2005)0194)

Wara r-reviżjoni tal-ftehim ta' qafas. il-President Josep Borrell Fontelles u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu dikjarazzjoni qasira. Imbagħad, fil-preżenza tar-'rapporteur' u ta' Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni), komplew billi ffirmaw il-ftehim ta' qafas.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President


8.9. Sits u "head-rests" ta' vetturi bil-mutur ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-posizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb li tigi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 74/408/KEE dwar is-sits, u l-ankraġġi tagħhom u u għall-'head-rests' ta' vetturi bil-mutur (11935/3/2004 - C6-0031/2005 - 2003/0128(COD)) - Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A6-0115/2005)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 9)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2005)0195)


8.10. Ċintorini ta' sigurtà u sistemi ta' trażżin f'vetturi bil-mutur ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-posizzjoni Komuni tal-Kunsill bil-ħsieb li tigi adottata d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 77/541/KEE tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar iċ-ċintorini ta' sigurtà u s-sistemi ta' trażżin f'vetturi bil-mutur (11934/3/2004 - C6-0029/2005 - 2003/0130(COD)) - Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0120/2005)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 10)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2005)0196)


8.11. Ankraġġi taċ-ċinturini ta' sigurtà ta' vetturi bil-mutur ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill bil-ħsieb li tigi adottata d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/115/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri relatati ma' l-ankraġġi taċ-ċinturini ta' sigurtà ta' vetturi bil-mutur (11933/3/2004 - C6-0030/2005 - 2003/0136(COD)) - Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0117/2005)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 11)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2005)0197)


8.12. Ħasil ta' flus, inkluz l-iffinanzjar tat-terrorizmu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni ta' l-użu ta' sistemi finanzjarji għal għanijiet ta' ħasil ta' flus, inkluz l-iffinanzjar tat-terrorizmu (COM(2004)0448 - C6-0143/2004 - 2004/0137(COD)) - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Hartmut Nassauer (A6-0137/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0198)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0198)


8.13. Emenda tal-programmi ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/51/KE
li twaqqaf Programm ta' azzjoni tal-Komunità dwar l-istrateġija tal-Komunità li tittratta l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-Deċiżjoni Nru 848/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġi stabbilit programm ta' azzjoni Komunitarja biex jiġu promossi organizzazzjonijiet attivi fuq livell Ewropew fil-qasam ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (COM(2004)0551 - C6-0107/2004 - 2004/0194(COD)) - Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0132/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2005)0199)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0199)


8.14. Sistemi għall-protezzjoni ta' quddiem fuq vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu ta' sistemi għall-protezzjoni ta' quddiem fuq vetturi bil-mutur u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE (COM(2003)0586 - C5-0473/2003 - 2003/0226(COD)) - Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0053/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0200)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0200)


8.15. Dikjarazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa għall-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dikjarazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa għall-ikel (COM(2003)0424 - C5-0329/2003 - 2003/0165(COD)) - Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel. Rapporteur: Adriana Poli Bortone (A6-0128/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0201)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0201)

Tkellmu:

- Adriana Poli Bortone (rapporteur) dwar l-emenda 99.

- Guido Sacconi dwar l-ordni tal-votazzjoni għall-emendi 99 u 102.


8.16. Żieda ta' vitamini, ta' sustanzi minerali u ta' sustanzi oħrajn ma' l-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda ta' vitamini, ta' sustanzi minerali u ta' ċerti sustanzi oħrajn ma' l-ikel (COM(2003)0671 - C5-0538/2003 - 2003/0262(COD)) - Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel. Rapporteur: Karin Scheele (A6-0124/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0202)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0202)


8.17. Linji ta' orjentazzjoni għall-politika tax-xogħol fl-Istati Membri * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji ta' orjentazzjoni għall-politika tax-xogħol fl-Istati Membri (COM(2005)0141 - C6-0111/2005 - 2005/0057(CNS)) - Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ana Mato Adrover (A6-0149/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0203)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0203)


8.18. Armi żgħar (UN prepcom) (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005 u B6-0326/2005

Id-dibattitu sar fid-data 10.05.2005 (punt 15 ta' Minuti ta' 10.05.2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0321/2005

(flok B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005 u B6-0326/2005):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Karl von Wogau, Armin Laschet u Bogdan Klich f'isem il-grupp PPE-DE,

Ana Maria Gomes, Richard Howitt u Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE,

Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer u Bart Staes f'isem il-grupp Verts/ALE,

Tobias Pflüger, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni u André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis u Seán Ó Neachtain f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2005)0204)


8.19. Is-servizz Ewropew ta' azzjoni barranija (votazzjoni)

Proposta għal riżoluzzjoni B6-0320/2005

Id-dibattitu sar fid-data 11.05.2005 (punt 14 ta' Minuti ta' 11.05.2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0205)


8.20. Kundizzjonijiet għall-użu ta' ħaddiema mobbli li jeffettwaw servizzi ta' interoperabilità ferrovjarji bejn il-fruntieri l (votazzjoni)

Proposta għal riżoluzzjoni, mressqa bi qbil ma' l-Artikolu 78 (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-proposta ghal Direttiva tal-Kunsill dwar il-ftehim bejn il-Komunità Ewropea tal-Ferroviji u l-Federazzjoni Ewropea tal-ħaddiema tat-trasport dwar ċerti aspetti tal-kundizzjonijiet ta' l-użu ta' ħaddiema mobbli li jeffettwaw servizzi ta' interoperabilità bejn il-fruntieri (COM(2005)0032) - Kumitat EMPL (B6-0319/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0206)

Tkellmu:

- Proinsias De Rossa


8.21. Relazzjonijiet UE/Russja (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja (2004/2170(INI)) - Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cecilia Malmström (A6-0135/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0207)

Tkellmu:

- Wojciech Roszkowski ppreżenta emenda orali għall-emenda 42 li nżammet.

- Cecilia Malmström ippreżentat emenda orali għall-emenda 7 li nżammet.

- Vytautas Landsbergis ippreżenta emenda orali biex jiddaħħal paragrafu 31a ġdid, kif ukoll emenda orali għall-paragrafu 41 (iż-żewġ emendi nżammu).

- Maciej Marian Giertych ippreżentat emenda orali għaċ-ċitazzjoni G li ma nżammitx, iktar minn 37 Membru ma qabblux li għandha tiġi meqjusa.


8.22. Promozzjoni u Protezzjoni tad-drittijiet fundamentali (votazzjoni)

Rapport dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali: l-irwol ta' l-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej, inkluża l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali (2005/2007(INI)) - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Kinga Gál (A6-0144/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0208)

Tkellmu:

- Maria Carlshamre ppreżentat emenda orali għall-paragrafu 142i nżammet.


8.23. Linji gwida wiesgħin għall-politika ekonomika ġenerali (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rakkommandazzjoni tal-Kummissjoni dwar linji gwida wiesgħin għall-politika ekonomika ġenerali ta' l-Istati Membri u tal-Komunità fil-qafas tal-linji gwida integrati għall-politika ta' l-impjiegi (perjodu 2005 - 2008) (COM(2005)01412005/2017(INI)) - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Robert Goebbels (A6-0150/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0209)

Tkellmu:

- Gunnar Hökmark li ma qabilx mat-talba tal-Grupp PSE li l-emenda 6 titqies bħala żieda mal-paragrafu u Robert Goebbels (rapporteur) tkellem dwar dan ir-rifjut;

- Jean Lambert dwar il-votazzjoni maqsuma għall-emenda 24.


8.24. Aġenda għall-politika soċjali (2006-2010) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Aġenda għall-politika soċjali (2006-2010) (2004/2191(INI)) - Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (A6-0142/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0210)

Tkellmu:

- Sophia in 't Veld dwar l-emenda 8.


9. Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Rapport Hartmut Nassauer - A6-0137/2005

- Piia-Noora Kauppi


10. Korrezzjonijiet ta' vot

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Rapport Adriana Poli Bortone - A6-0128/2005

emenda 39

kontra: Britta Thomsen

emenda 46

kontra: Britta Thomsen

emenda 47

kontra: Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Romano Maria La Russa, Linda McAvan, Britta Thomsen

emenda 109

kontra: Charlotte Cederschiöld, Ole Christensen, Marielle De Sarnez, Bernard Lehideux, Charles Tannock

emenda 101

favur: Britta Thomsen

emenda 99, l-ewwel parti

astensjoni: Antoine Duquesne

emenda 99, it-tieni parti

astensjoni: Antoine Duquesne

emenda 102, l-ewwel parti

favur: Ole Christensen, Dan Jørgensen

kontra: Vladimír Železný

emenda 102, it-tieni parti

favur: Dan Jørgensen

kontra: Vladimír Železný

emenda 29

favur: Markus Ferber, Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Vladimír Železný

kontra: Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Romano Maria La Russa, Anna Hedh, Milan Horáček, Michael Cramer

emenda 104

favur: Britta Thomsen

kontra: Othmar Karas

emenda 108

kontra: Dan Jørgensen

emenda 110

kontra: Inger Segelström, Feleknas Uca

riżoluzzjoni leġiżlattiva (test sħiħ)

kontra: Karin Riis-Jørgensen, Martine Roure, Inger Segelström,

astensjoni: Christoph Konrad

Rapport Karin Scheele - A6-0124/2005

emenda 57

kontra: Charlotte Cederschiöld

Rapport Cecilia Malmström - A6-0135/2005

emenda 16, l-ewwel parti

kontra: Anna Hedh

emenda 16, it-tieni parti

favur: Anna Hedh

emenda 16

kontra: Rainer Wieland

Rapport Robert Goebbels - A6-0150/2005

emenda 8, l-ewwel parti

favur: Alfonso Andria


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


12. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 06.06.2005 sa 09.06.2005.


13. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.55.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savi, Sbarbati, Schenardi, Schierhuber, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza