Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0812(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0162/2005

Ingediende teksten :

A6-0162/2005

Debatten :

PV 07/06/2005 - 5

Stemmingen :

PV 07/06/2005 - 6.6

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0216

Notulen
Dinsdag 7 juni 2005 - Straatsburg

6.6. Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden * (stemming)

Verslag over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

INITIATIEF VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0216)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0216)

Juridische mededeling - Privacybeleid