Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 7 ta' Ġunju 2005 - Strasburgu

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness 1 tal-Minuti.


6.1. Netwerk transewropew fil-qasam ta' l-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabilixxi linji gwida dwar netwerks transewropej ta' l-enerġija u li tħassar d-Deċiżjonijiet Nru. 96/391/KE u Nru. 1229/2003/KE [COM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD)] - Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0211)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0211)


6.2. Effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija, servizzi ta' enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija u dwar s-servizzi ta' enerġija [COM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD)] - Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0212)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0212)


6.3. Infrastruttura għal informazzjoni territorjali fil-Komunità (INSPIRE) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi infrastruttura għall-informazzjoni territorjali fil-Komunità (INSPIRE) [COM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)] - Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel. Rapporteur: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0213)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0213)


6.4. Assigurazzjoni mill-ġdid ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni mill-ġdid u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 92/49/KEE u d-Direttivi 98/78/KE u 2002/83/KE [COM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)] - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0214)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0214)


6.5. Għajnuna għall-iżvilupp rurali mill-EAFRD * (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar għajnuna għall-iżvilupp rurali mill-Fond Ewropew għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (EAFRD) [COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0215)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0215)


6.6. Skambju ta' informazzjoni u ta' 'intelligence' b'mod partikulari fir-rigward ta' reati serji inklużi atti terroristiċi * (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva mir-Renju ta' l-Iżvezja bil-ħsieb li tiġi adottata Deċiżjoni-Qafas tal-Kunsill dwar l-issimplifikar ta' l-iskambju ta' informazzjoni u ta' 'intelligence' bejn l-awtoritajiet responsabbli għall-infurzar tal-liġi fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, b'mod partikulari fir-rigward ta' reati serji inklużi atti terroristiċi [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 6)

INIZJATTIVA MIR-RENJU TA' L-IŻVEZJA

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0216)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0216)


6.7. Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0217)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0217)


6.8. Prevenzjoni, investigazzjoni, tkixxif u prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu * (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Franċiża, l-Irlanda, l-Iżvezja u r-Renju Unit bil-ħsieb li jiġi adottat mill-Kunsill abbozz ta' Deċiżjoni Qafas dwar iż-żamma ta' 'data' pproċessata u maħżuna li hija marbuta mal-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku jew ta' 'data' trażmessa fuq netwerks ta' komunikazzjoni pubblika għall-għan tal-prevenzjoni, ta' l-investigazzjoni, tat-tkixxif u tal-prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 8)

INIZJATTIVA TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA, L-IRLANDA, L-IŻVEZJA U R-RENJU UNIT

Rifjutata

Tkellem Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) li ddikjara li l-Kunsill iżomm il-pożizzjoni tiegħu.

Il-kwistjoni ġiet mibgħuta lura lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 52 (3) tar-Regoli ta' Proċedura.


6.9. Ħarsien ta' l-interessi finanjarji tal-Komunità u l-ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħarsien ta' l-interessi finanjarji tal-Komunità u l-ġlieda kontra l-frodi [2004/2198(INI)] - Kumitat dwar il-Kontroll tal-Budget. Rapporteur: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0218)


6.10. Il-pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kontra t-terrorizmu (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kontra t-terrorizmu [2004/2214(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 10)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0219)

Tkellmu:

- Martine Roure li ddikjarat li l-Grupp PSE rtira l-emenda 14.


6.11. Attakki terroristiċi: prevenzjoni, preparazzjoni u reazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attakki terroristiċi: prevenzjoni, preparazzjoni u reazzjoni [2005/2043(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 11)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0220)

Tkellmu:

- Vytautas Landsbergis ippreżenta emenda orali għall-Premessa C li ma nżammitx, iktar minn 37 Membru ma qablux li għandha tiġi kkunsidrata.


6.12. Protezzjoni ta' l-infrastruttura vitali fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terrorizmu (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' l-infrastruttura vitali fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terrorizmu [2005/2044(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 12)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0221)


6.13. Il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu [2005/2065(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 13)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0222)

Tkellmu:

- Giusto Catania dwar l-emenda 1;

- Sarah Ludford f'isem il-grupp ALDE, ppreżentat emenda orali għall-emenda 4/riv, li nżammet;

- Rosa Díez González f'isem il-grupp PSE, appoġġat l-emenda orali ppreżentata minn Sarah Ludford.


6.14. Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi [2005/2046(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 14)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0223)

Avviż legali - Politika tal-privatezza