Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2005 r. - Strasburg

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do protokołu.


6.1. Transeuropejskie sieci energetyczne ***I (głosowanie)

6.2. Wydajność energii końcowej ***I (głosowanie)

6.3. Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I (głosowanie)

6.4. Reasekuracja ***I (głosowanie)

6.5. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * (głosowanie)

6.6. Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych * (głosowanie)

6.7. Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych * (głosowanie)

6.8. Zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie i ściganie przestępczości i przestępstw, w tym terroryzmu * (głosowanie)

6.9. Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

6.10. Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu (głosowanie)

6.11. Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź (głosowanie)

6.12. Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (głosowanie)

6.13. Walka z finansowaniem terroryzmu (głosowanie)

6.14. Wymiana informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności