Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 juni 2005 - Straatsburg

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Marie-Hélène Descamps heeft laten weten dat zij weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

Juridische mededeling - Privacybeleid