Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 juni 2005 - Straatsburg

12. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0246/2005).

Eerste deel

Vraag 31 (Alfredo Antoniozzi): Bevordering van het Italiaans (Eurydice-rapport 2005) en de talenregeling binnen de EU-instellingen.

Ján Figeľ (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Alfredo Antoniozzi en Paul Rübig.

Vraag 32 (Yiannakis Matsis): Deelneming van Cyprus aan het "Partnerschap voor Vrede" en associatie met de NAVO.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Yiannakis Matsis en Georgios Papastamkos.

Vraag 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometrische kenmerken in visa.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Paul Rübig, David Martin en Alexander Nuno Alvaro.

Tweede deel

Vraag 34 (Mairead McGuinness): Bijdrage publieke omroep.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Mairead McGuinness.

Vraag 35 (Manolis Mavrommatis): MEDIA-programma.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Manolis Mavrommatis.

Vraag 36 (Åsa Westlund): Openbare dienstverlening in een toekomstige nieuwe richtlijn inzake omroepactiviteiten voor televisie.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Åsa Westlund.

Vraag 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uitvoeringsmaatregelen voor het Europees pact voor de jeugd.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 38 (Bernd Posselt): Grensoverschrijdende bevordering van cultuur.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

De vragen 39 t/m 44 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 45 (Bart Staes): Budgetten onderzoek en ontwikkeling hernieuwbare energie.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bart Staes.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, auteur van vraag 47, over het verloop van het vragenuur.

Vraag 46 (John Bowis): Onderzoek naar doofheid en slechthorendheid.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van John Bowis.

De vragen 47 t/m 88 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.45 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid