Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2005 r. - Strasburg

12. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0246/2005).

Część pierwsza

Pytanie 31 (Alfredo Antoniozzi): Promocja języka włoskiego w Europie (raport Eurydyce 2005) oraz określenie ustaleń językowych w obrębie instytucji wspólnotowych

Ján Figeľ (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Alfredo Antoniozziego i Paula Rübiga.

Pytanie 32 (Yiannakis Matsis): Udział Cypru w Partnerstwie dla Pokoju i łączność z NATO

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Yiannakisa Matsisa i Georgiosa Papastamkosa.

Pytanie 33 (Alexander Nuno Alvaro): Dane biometryczne a wizy

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Paula Rübiga, Davida Martina i Alexandra Nuno Alvaro.

Część druga

Pytanie 34 (Mairead McGuinness): Opłaty licencyjne w odniesieniu do usług publicznego radia i telewizji

Viviane Reding (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Mairead McGuinness.

Pytanie 35 (Manolis Mavrommatis): Program MEDIA

Viviane Reding udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Manolisa Mavrommatisa.

Pytanie 36 (Åsa Westlund): Usługi publiczne w przyszłej planowanej dyrektywie w sprawie emisji telewizyjnych

Viviane Reding udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Åsę Westlund.

Pytanie 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Środki wdrożenia Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Marię Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 38 (Bernd Posselt): Działania transgraniczne wspierające promocję kultury

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Bernda Posselta.

Pytania od 39 do 44 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 45 (Bart Staes): Budżet na badania naukowe i rozwój w obszarze energii odnawialnych

Janez Potočnik (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Bart Staes.

Głos zabrał Gay Mitchell, autor pytania 47, na temat przebiegu tury pytań.

Pytanie 46 (John Bowis): Badania nad głuchotą oraz w dziedzinie uszkodzeń słuchu

Janez Potočnik udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Johna Bowisa.

Pytania od 47 do 88 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:45 i wznowione o 21:00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności