Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0140/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0140/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0228

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ
Αντιπρόεδρος

13. Προστασία των μειονοτήτων και πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη [2005/2008(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Ο Claude Moraes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Ματσούκα (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Romano Maria La Russa, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Proinsias De Rossa και Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.06.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου