Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0136/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0136/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 14

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2005 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0235

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

14. Σχέσεις μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης και ένταξη των μεταναστών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης και την ένταξη των μεταναστών [2004/2137(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Ο Patrick Gaubert παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Simon Busuttil και Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.06.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου