Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/2137(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0136/2005

Ingivna texter :

A6-0136/2005

Debatter :

PV 07/06/2005 - 14

Omröstningar :

PV 09/06/2005 - 9.7

Antagna texter :

P6_TA(2005)0235

Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2005 - Strasbourg

14. Sambandet mellan legal och illegal invandring samt integrationen av invandrare (debatt)

Betänkande om sambandet mellan legal och illegal invandring samt integrationen av invandrare [2004/2137(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Martine Roure för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Jan Tadeusz Masiel, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil och Franco Frattini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 09.06.2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy