Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0167/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0167/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0225

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

15. Έλεγχος των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Vincent Peillon παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και László Kovács.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.06.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου