Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0072(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0138/2005

Ingediende teksten :

A6-0138/2005

Debatten :

PV 07/06/2005 - 16

Stemmingen :

PV 08/06/2005 - 6.4

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0226

Notulen
Dinsdag 7 juni 2005 - Straatsburg

16. Accijnsproducten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling, namens de PPE-DE-Fractie, Katerina Batzeli, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács en Othmar Karas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 08.06.2005.

Juridische mededeling - Privacybeleid