Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0072(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0138/2005

Ingivna texter :

A6-0138/2005

Debatter :

PV 07/06/2005 - 16

Omröstningar :

PV 08/06/2005 - 6.4

Antagna texter :

P6_TA(2005)0226

Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2005 - Strasbourg

16. Punktskattepliktiga varor * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor [KOM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen)

Talare: Astrid Lulling för PPE-DE-gruppen, Katerina Batzeli för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács och Othmar Karas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 08.06.2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy