Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2148(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0129/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0129/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 17

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2005 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0236

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

17. Κινητικότητα των ασθενών και μελλοντικές εξελίξεις υγειονομικής περίθαλψης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών και τις μελλοντικές εξελίξεις υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2004/2148(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: John Bowis (A6-0129/2005)

Ο John Bowis παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Karin Jöns, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas και Μάρκος Κυπριανού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.06.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου