Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/2148(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0129/2005

Ingivna texter :

A6-0129/2005

Debatter :

PV 07/06/2005 - 17

Omröstningar :

PV 09/06/2005 - 9.8

Antagna texter :

P6_TA(2005)0236

Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2005 - Strasbourg

17. Patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU (debatt)

Betänkande om patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU [2004/2148(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Talare: Avril Doyle för PPE-DE-gruppen, Karin Jöns för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 09.06.2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy