Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 7. června 2005 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Boj proti terorismu (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***I (hlasování)
  6.2.Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I (hlasování)
  6.3.Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***I (hlasování)
  6.4.Zajištění ***I (hlasování)
  6.5.Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD * (hlasování)
  6.6.Výměna informací, především v případě závažných trestných činnů včetně teroristických aktů * (hlasování)
  6.7.Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (rozhodnutí) * (hlasování)
  6.8.Prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu * (hlasování)
  6.9.Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům (hlasování)
  6.10.Akční plán Evropské unie pro boj proti terorismu (hlasování)
  6.11.Teroristické útoky: prevence, příprava a odpověď (hlasování)
  6.12.Ochrana kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu (hlasování)
  6.13.Boj proti financování terorismu (hlasování)
  6.14.Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007–2013 (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 13.Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě (rozprava)
 14.Vazby mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců (rozprava)
 15.Kontrola pohybu peněz ***II (rozprava)
 16.Výrobky podléhající spotřební dani * (rozprava)
 17.Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péče (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Konec zasedání
 Prezenční listina
Zápis (201 kb) Prezenční listina (61 kb)    Jmenovitá hlasování (823 kb) 
 
Zápis (146 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (130 kb) Jmenovitá hlasování (303 kb) 
 
Zápis (207 kb) Prezenční listina (68 kb) Výsledky hlasování (177 kb) Jmenovitá hlasování (218 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí