Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 7. juni 2005 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Bekæmpelse af terrorisme (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Transeuropæiske net på energiområdet ***I (afstemning)
  6.2.Energieffektivitet og energitjenester ***I (afstemning)
  6.3.Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) ***I (afstemning)
  6.4.Genforsikringsvirksomhed ***I (afstemning)
  6.5.Støtte til udvikling af landdistrikterne * (afstemning)
  6.6.Dataudveksling i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for kriminalitet * (afstemning)
  6.7.Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger * (afstemning)
  6.8.Bekæmpelse af kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme * (afstemning)
  6.9.Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig (afstemning)
  6.10.EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme (afstemning)
  6.11.Terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion (afstemning)
  6.12.Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme (afstemning)
  6.13.Bekæmpelse af finansiering af terrorisme (afstemning)
  6.14.Informationsudveksling, efterretning og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.Beskyttelse af mindretal og anti-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa (forhandling)
 14.Forbindelserne mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring (forhandling)
 15.Kontrol med likvide midler ***II (forhandling)
 16.Punktafgiftspligtige varer * (forhandling)
 17.Patienters mobilitet og sundhedspleje i EU (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (200 kb) Deltagerliste (61 kb)    Afstemning ved navneopråb (823 kb) 
 
Protokol (150 kb) Deltagerliste (23 kb) Afstemningsresultater (111 kb) Afstemning ved navneopråb (327 kb) 
 
Protokol (207 kb) Deltagerliste (67 kb) Afstemningsresultater (163 kb) Afstemning ved navneopråb (219 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik