Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 7. juuni 2005 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (esitatud resolutsiooni ettepanekute teatavaks tegemine)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Terrorismivastane võitlus (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised ***I (hääletus)
  6.2.Energia lõppkasutuse tõhusus, energiateenused ***I (hääletus)
  6.3.Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***I (hääletus)
  6.4.Edasikindlustus ***I (hääletus)
  6.5.Maaelu arengu toetamine EAFRD kaudu * (hääletus)
  6.6.Andmete vahetamine võitluses terroriaktide ja teiste raskete õigusrikkumistega * (hääletus)
  6.7.Terroriaktidega seotud teabevahetus ja koostöö (otsus) * (hääletus)
  6.8.Kuritegude, sealhulgas terrorismi tõkestamine, uurimine, avastamine ja selle eest vastutusele võtmine * (hääletus)
  6.9.Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus (hääletus)
  6.10.Euroopa Liidu terrorismivastane tegevuskava (hääletus)
  6.11.Terrorirünnakud: ärahoidmine, ettevalmistamine ja reageerimine (hääletus)
  6.12.Kriitilise infrastruktuuri kaitse terrorismivastases võitluses (hääletus)
  6.13.Võitlus terrorismi rahastamisega (hääletus)
  6.14.Terrorirünnakuid puudutav teabevahetus ja koostöö (hääletus)
 7.Hääletuse kohta selgituste andmine
 8.Hääletuse parandused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013) (arutelu)
 12.Infotund (küsimused komisjonile)
 13.Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas (arutelu)
 14.Seadusliku ja ebaseadusliku sisserände vaheline seos ja ümberasujate lõimimine (arutelu)
 15.Sularaha liikumise kontroll ***II (arutelu)
 16.Aktsiisiga maksustatav kaup * (arutelu)
 17.Patsientide liikuvus ja tervishoiualased arengud (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (198 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (823 kb) 
 
Protokoll (149 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletustulemused (370 kb) Nimelise hääletuse tulemused (315 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Hääletustulemused (158 kb) Nimelise hääletuse tulemused (218 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika