Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 7 ta' Ġunju 2005 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (komunikazzjoni ta' proposti għal riżoluzzjoni ppreżentati)
 4.Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-proposti għal riżoluzzjoni ppreżentati)
 5.Il-ġlieda kontra t-terroriżmu (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Netwerk transewropew fil-qasam ta' l-enerġija ***I (votazzjoni)
  
6.2.Effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija, servizzi ta' enerġija ***I (votazzjoni)
  
6.3.Infrastruttura għal informazzjoni territorjali fil-Komunità (INSPIRE) ***I (votazzjoni)
  
6.4.Assigurazzjoni mill-ġdid ***I (votazzjoni)
  
6.5.Għajnuna għall-iżvilupp rurali mill-EAFRD * (votazzjoni)
  
6.6.Skambju ta' informazzjoni u ta' 'intelligence' b'mod partikulari fir-rigward ta' reati serji inklużi atti terroristiċi * (votazzjoni)
  
6.7.Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi * (votazzjoni)
  
6.8.Prevenzjoni, investigazzjoni, tkixxif u prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu * (votazzjoni)
  
6.9.Ħarsien ta' l-interessi finanjarji tal-Komunità u l-ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)
  
6.10.Il-pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kontra t-terrorizmu (votazzjoni)
  
6.11.Attakki terroristiċi: prevenzjoni, preparazzjoni u reazzjoni (votazzjoni)
  
6.12.Protezzjoni ta' l-infrastruttura vitali fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terrorizmu (votazzjoni)
  
6.13.Il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu (votazzjoni)
  
6.14.Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni
 8.Korrezzjonijiet ta' vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 11.Sfidi politiċi u mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013 (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 13.Il-protezzjoni tal-minoranzi u l-politika kontra d-diskriminazzjoni fl-Unjoni wara t-tkabbir (dibattitu)
 14.Konnessjoni bejn il-migrazjoni legali u dik illegali u l-integrazzjoni tal-migranti (dibattitu)
 15.Kontroll ta' flus kontanti ***II (dibattitu)
 16.Prodotti li huma suġġetti għal dazju * (dibattitu)
 17.Mobilità tal-pazjenti u żviluppi fil-kura tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 18.Aġenda għas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (202 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (823 kb) 
 
Minuti (155 kb) Reġistru tal-attendenza (23 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (404 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (325 kb) 
 
Minuti (219 kb) Reġistru tal-attendenza (68 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (176 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (218 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza